Zakon o državni podpori investicijskih projektov s pomembnimi investicijami

četrtek, 18. februar 2021

18. februarja je predsednik Ukrajine podpisal Zakon o državni podpori investicijskim projektom s pomembnimi investicijami (cutt.ly/KkUtVp7).

Ukrajina bo za naložbene projekte zagotovila številne spodbude v višini več kot 20 milijonov EUR. Državna podpora bo pokrivala do 30 % izvedenih naložb. Oprostitev plačila davkov in uvoznih dajatev, gradnja infrastrukturnih objektov in druge ugodnosti bodo na voljo vlagateljem, ki bodo ustvarili vsaj 80 delovnih mest na projekt.

Ciljni gospodarski sektorji za projekte so: proizvodnja, rudarstvo in recikliranje mineralov, recikliranje odpadkov, promet, skladiščenje, poštne in kurirske storitve, logistika, izobraževanje, raziskave, zdravje, umetnost, kultura, šport, turizem, letovišče in rekreacija.

Pripravil:
Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si