Zapadlosti v mesecu decembru 2022

petek, 25. november 2022
 

Objavljamo zapadlosti v mesecu decembru 2022


petek, 16. december 2022
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije za prejšnji mesec
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune, izdane javnim upravam
 • stanovanjski bloki: plačilo odbitkov na storitve, vezane na naročila, dela in storitve v sklopu izredne poslovne ali komercialne dejavnosti
 • IMU: davek na nepremičnine – saldo 2022

sreda, 21. december 2022
 • energetski davčni krediti: sporočilo Agenciji za prihodke o prenosu davčnih kreditov, vezanih s porabami v prvem in drugem četrtletju 2022 za plinsko/energetsko intenzivna in neintenzivna podjetja

torek, 27. december 2022
 • DDV: plačilo akontacije davka za leto 2022
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni)

sobota, 31. december 2022
 • DDV: telematsko pošiljanje obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani osebkov IOSS-EU za prodajo uvoženega blaga na daljavo v vrednosti do 150 evrov
 • bon za javni prevoz: rok za oddajo vloge na www.bonustrasporti.lavoro.gov.it za prejem bona za nakup abonmaja za javni prevoz za osebe z dohodki v letu 2021, ki ne presegajo 35.000 EUR
 • plačila, ki zapadejo v nedeljo, so premaknjene na prvi naslednji delovni dan

ponedeljek, 2. januar 2023
 • davčni odbitki na provizijah v višini 20 % zneska provizij
 • bencinske črpalke: pošiljanje Agenciji za prihodke dnevnih iztržkov, vezanih na prodajo pogonskih goriv v prejšnjem mesecu
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • IMU: predstavitev občini izjave glede davka IMU na nepremičninah, na katerih so nastale spremembe v letu 2022

Celoten seznam zapadlosti je objavljen na spletni strani Agencije za prihodke.


Več informacij:

Slovensko deželno gospodarsko združenje

 

Preberite tudi:


Obdavčevanje podjetij v Italiji

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini