Zapadlosti v mesecu februarju 2024

ponedeljek, 05. februar 2024
 

Slovensko deželno gospodarsko združenje objavlja datume zapadlosti poslovnih obveznosti v februarju 2024


petek, 9. februar 2024
 • oglaševalski bonus 2023: izteče se rok za pošiljanje samoprijave prek spletne strani Agencije za prihodke o oglaševalskem bonusu 2023

petek, 16. februar 2024
 • DDV: pošiljanje obračuna DDV za zadnje trimesečje leta 2023
 • DDV: vplačilo davka za pretekli mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), zadnje trimesečje (za posebne zavezance npr. prevozniki, društva…) split payment za račune, izdane javnim upravam
 • dohodnina-IRPEF: rok za uskladitev davčnih odtegljajev in davka, ki ga je treba plačati za namene IRPEF, od dohodkov zaposlenih in izenačenih dohodkov ter za določitev deželnih in občinskih pribitkov na dohodnino IRPEF
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • INAIL: samoprijava premije za zavarovanje za primer nesreče pri delu (enotni znesek ali prvi obrok)
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije za prejšnji mesec
 • obrtniki in trgovci: plačilo četrtega obroka prispevkov za socialno varnost

torek, 20. februar 2024
 • ENASARCO: plačilo prispevkov za četrto trimesečje leta 2023.

ponedeljek, 26. februar 2024
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

sreda, 28. februar 2024
 • trgovci na drobno: registracija transakcij, za katere je bil izdan račun ali davčno potrdilo, opravljenih v prejšnjem koledarskem mesecu
 • davčni odtegljaj in prispevki INPS od dohodkov zaposlenih in izenačenih dohodkov, samozaposlitve, provizij
 • bonus za pitno vodo: telematska predložitev prošnje Agenciji za prihodke za davčno olajšavo za stroške, nastale v letu 2023 za nakup in namestitev sistemov za filtriranje in mineralizacijo pitne vode
 • stroški zdravstvenega varstva: rok za vložitev ugovora zoper uporabo podatkov o stroških zdravstvenega varstva za namene vnaprej izpolnjenih davčnih napovedi 2024

četrtek, 29. februar 2024
 • bencinske črpalke: pošiljanje potrdil o prodaji goriva za pretekli mesec carinski upravi
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • LUL – Enotna knjiga za delo: izpolnjevanje in/ali tisk knjige za prejšnji mesec
 • DDV: telematski prenos obračuna in plačila DDV za prejšnji mesec s strani subjektov IOSS-EU za prodajo blaga na daljavo za dobrine v vrednosti do 150€
 • INAIL: pošiljanje letnega poročila
 • virtualna kolkovina: prijava in plačilo virtualne kolkovine za račune, izdane v četrtem trimesečju 2023

Celoten seznam zapadlosti je objavljen na spletni strani Agencije za prihodke.
 

Več informacij:

Slovensko deželno gospodarsko združenje
e-naslov: info@sdgz.it
 
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini