Zapadlosti v mesecu juliju 2020

petek, 03. julij 2020


Četrtek, 16. 7. 2020
Rok za plačilo
• davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, nakazila operativnih podatkov, najsodobnejša na podlagi dela in asimilacije dela, popravki v juniju 2020
• DDV za mesec junij.

Ponedeljek, 20. 7. 2020
Rok za plačilo
• kolek na elektronske račune za prvo in drugo četrtletje leta 2020 samo v primeru, da je skupni znesek višji od 250 EUR;
• za subjekte z indeksom ISA:
- davka, ki izhaja iz davčne napovedi za posameznike / družbe oseb
- letne pristojbine za Trgovinsko Zbornico
- nadomestni davek: za subjekte, za katere velja pavšalna stopnja / najnižja stopnja itd.
(Spominjamo, da je bil rok plačila predhodno predviden na dan 30. 6. 2020, Uredba predsednika vlade z dne 27. 6. 2020 pa je rok premaknila na 20. 7. 2020)

Ponedeljek, 27. 7. 2020
Rok za pošiljanje
• mesečnih/trimesečnih seznamov nakupnih in prodajnih računov znotraj EU

Petek, 31. 7. 2020
Rok za pošiljanje
• sporočila s podatki operacij s subjekti, ki nimajo sedeža v državi: t.z. »esterometro«

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it