Zapadlosti v mesecu juniju 2021

petek, 04. junij 2021

10. junij 2021
 • rok za opraviti elektronsko hranjenje računov 2019 (podaljšanj termin določen v uredbi “Decreto Sostegni”) 

15. junij 2021 
 • rok za registracijo računovodskih dokumentov za prejšnji mesec (mesečni zavezanci) 

16. junij 2021
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe – normiranci (contribuenti minimi) do 30.000€: plačilo DDV za nabave INTRA in druge nababe v preteklem mesecu
 • DDV: fizične osebe -pavšalni režim (regime forfettario): plačilo DDV za operacije v katerih so dolžniki davka za prejšnji mesec
 • IMU 2021: plačilo prvega obroka ali v enotnem znesku
 • MUD 2021: predložitev prijave posebnih in nevarnih odpadkov, ki so jih podjetja proizvedla, prepeljala ali odstranila v letu 2020

25. junij 2021
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

29. junij 2021
 • zapade rok 180 dni za odobritev bilanc zaprtih na dan 31.12.2020; splošno podaljšanje termina je bil določeno zaradi epidemiološkega stanja zaradi covid-19

30. junij 2021 
 • neposredni in posredni davki: saldo 2020 in akontacija 2021 za dohodnino, IRES, IRAP, saldo DDV za 2020 in ostale pristojbine, kot kolki, davki na najemnih pogodbah (saldo 2020 in akontacija 2021)
 • ISA: vplačilo DDV za višje prihodke v letu 2020
 • pristojbina CCIAA: vplačilo letne pristojbine Trgovinski Zbornici za leto 2021 za subjekte, ki vplačajo davke 30.06.
 • INPS: Pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunajnih sodelavcih, ipd. 
 • virtualni kolek: rok za plačilo kolka za elektronske račune brez DDV za zneske nad 250€ v prvem trimesečju 
 • bencinski servisi: pošiljanje Agenciji za Carino in Monopole dnevnih iztržkov prodaj v prejšnjem mesecu
 • zapade rok za predložitev cenitve in plačila nadomestnega davka vezanega na prevrednotenje zemljišč in partecipacij, ki niso kotirane na borzi in izven podjetniške dejavnosti na dan 1.1.2021

Seznam vseh zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za prihodke

Slovensko deželno gospodarsko združenje