Zapadlosti v mesecu juniju 2022

ponedeljek, 30. maj 2022
 

Objavljamo zapadlosti v mesecu juniju 2022


sreda, 15. junij 2022
 • rok za registracijo računovodskih dokumentov v prejšnjem mesecu (mesečni zavezanci)

četrtek, 16. junij 2022
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • davčni odbitki: plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split paymentza račune izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe – normiranci (contribuenti minimi) do 30.000€: plačilo DDV za nabave INTRA in druge nabave v preteklem mesecu
 • DDV: fizične osebe -pavšalni režim (regime forfettario): plačilo DDV za operacije v katerih so dolžniki davka za prejšnji mesec
 • IVA: plačilo 4. obroka salda DDV 2021
 • IMU 2022: plačilo prvega obroka ali v enotnem znesku

ponedeljek, 27. junij 2022
 • Intrastat: Zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

četrtek, 30. junij 2022
 • neposredni in posredni davki: saldo 2021 in akontacija 2022 za dohodnino, IRES, IRAP, saldo DDV za 2021 in ostale pristojbine, kot kolki, davki na najemnih pogodbah (saldo 2021 in akontacija 2022)
 • ISA: vplačilo DDV za višje prihodke v letu 2021
 • pristojbina CCIAA: vplačilo letne pristojbine Trgovinski Zbornici za leto 2022 za subjekte, ki vplačajo davke 30.06.
 • INPS: Pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunanjih sodelavcih, ipd.
 • IMU: predstavitev občini prijave IMU v primeru, da el caso siano intervenute variazioni nel corso del 2021
 • INTRA 12: mesečna izjava o nakupih znotraj skupnosti za neprofitne organizacije in izvzete kmete
 • virtualni kolek: rok za plačilo kolka za elektronske račune brez DDV za zneske nad 250 € v prvem trimesečju
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • TROŠARINE NA POGONSKIH GORIVIH: Predložitev Carinski upravi zahtevka za povračilo kredita za I / II / III trimesečje 2020, ki ni bil porabljen kot kompenzacija do 31.12.2021
 • poteče rok za potrditev cenitve in plačilo nadomestnega davka za prevrednotenje zemljišč in deležev, ki ne kotirajo na borzi, ki niso v lasti podjetij na dan 01.01.2022.

Popoln seznam davčnih zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za prihodke

Vir: Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

 

Preberite tudi:

Obdavčevanje podjetij v Italiji