Zapadlosti v mesecu maju 2022

torek, 03. maj 2022
 

Objavljamo zapadlosti v mesecu maju 2022


ponedeljek, 2. maj 2022
 • virtualni kolek: rok za plačilo dvomesečnega obroka virtualnega kolka
 • IVA: elektronsko pošiljanje izjave DDV za leto 2021
 • DDV: zahtevek za vračilo / kompenzacijo zneska DDV za prvo trimesečje 2022
 • DDV: plačilo davka za nakupe znotraj skupnosti s strani nekomercialnih subjektov in izvzetih kmetov
 • TROŠARINE: predložitev ADM-carinski upravi vloge za povračilo / nadomestilo trošarin na dizelsko gorivo za cestni promet za vozila nad 7,5 t
 • bencinski servisi: pošiljanje Agenciji za Carino in Monopole dnevnih iztržkov prodaj v mesecu marcu / 1. trimesečju 2022
 • SPESOMETRO: pošiljanje AdE-Agenciji za prihodke podatke o izdanih ali prejetih (neelektronskih) računih znotraj skupnosti
 • INPS: Pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunanjih sodelavcih, ipd.

ponedeljek, 16. maj 2022
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • davčni odbitki: plačilo davčnih odbitkov za stanovanjske bloke za komercialne dejavnosti v sklopu naročil
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune, izdane javnim upravam
 • DDV: fizične osebe – normiranci (contribuenti minimi) do 30.000 €: plačilo DDV za nabave INTRA in druge nabave v preteklem mesecu
 • DDV: fizične osebe – pavšalni režim (regime forfettario): plačilo DDV za operacije v katerih so dolžniki davka za prejšnji mesec
 • INAIL: plačilo 2. obroka premije za nezgodno zavarovanje na delovnem mestu (regularizacija leta 2021 in predujem za 2022)

petek, 20. maj 2022
 • ENASARCO: plačilo s strani naročnika prispevkov agentov za prvo trimesečje 2022

sobota, 21. maj 2022
 • MUD 2022: rok za predložitev prijave MUD za posebne in nevarne odpadke, ki so jih obvezani subjekti povzročili, prepeljali ali odstranili v letu 2021

ponedeljek, 23. maj 2022
 • 730/2022 precompilato: Datum od katerega je možno dostopati do lastne davčne napovedi 730/2022 preocompilato na spletni strani Agencije za Prihodke preko SPID/CIE/CNS ali preko pooblaščenca s pooblastilom (CAF, davčni svetovalec).

sreda, 25. maj 2022
 • Intrastat: Zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun)

torek, 31. maj 2022
 • DDV: vplačilo davka za prodajo na daljavo ali nudenje storitev končnim potrošnikom EU za subjekte, ki so se registrirali v novem sistemu vse na enem mestu (OSS ali IOSS)
 • DDV: rok za predložitev obračuna DDV za prvo trimesečje 2022
 • INPS: Pošiljanje obrazca UNI-EMENS za podatke o zaposlenih, stalnih zunanjih sodelavcih, ipd. 
 • virtualni kolek: rok za plačilo kolka za elektronske račune brez DDV za zneske nad 250 € v prvem trimesečju 
 • bencinski servisi: pošiljanje Agenciji za Carino in Monopole dnevnih iztržkov prodaj v prejšnjem mesecu 
 • INTRA 12: mesečna izjava o nakupih znotraj skupnosti za neprofitne organizacije in izvzete kmete 


Popoln seznam davčnih zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za Prihodke.

Vir: Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

 

Preberite tudi:

Obdavčevanje podjetij v Italiji