Zapadlosti v oktobru 2020

torek, 06. oktober 2020

9. oktober 2020
  • ob 17.00 zapade termin za predstavitev vloge za pridobitev prispevka za škodo covid za potovalne agencije in tour operatorje

16. oktober 2020
  • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
  • plačilo DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
  • nadomestni davek za subjekte v pavšalnem / minimalnem režimu
  • vplačilo nadomestnega davka na vsaki kapitalski dobiček, ki je bil ustvarjen v predzadnjem mesecu

Spominjamo, da mora usposobljeni posrednik do 16. dneva v mesecu davčni upravi sporočiti dnevne iztržke podjetij, ki nimajo še elektronske davčne blagajne.

20. oktober 2020

  • plačilo, v enkratnem znesku, kolkov za elektronske račune izdane v tretjem četrtletju. OPOZORILO: Elektronski računi, za katere je obvezno plačilo kolkA, morajo vsebovati posebno specifikacijo, in sicer “plačilo kolka v skladu z ministrskim odlokom 17. junij 2014 / assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014


23. oktober 2020

  • ob 12.00 zapade rok za predstavitev vlog za t.z. “bonus librerie”, ki jih lahko predstavijo specializirane trgovine-knjigarne


26. oktober 2020

  • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni), ali za prejšnje trimesečje (trimesečni)
  • rok za predstavitev preko usposobljenega profesionalca ali centra za davčno pomoč (CAF), dopolnitev davčne napovedi 730/2020


Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it