Zapadlosti v septembru 2020

četrtek, 10. september 2020


16. september 2020

 • plačilo prispevkov in davčnih odbitkov, ki so bili zamrznjeni z ukrepi odobrenimi meseca marca, aprila in maja:
  • v enkratnem znesku
  • v 4 obrokih
 • v avgustovski uredbi sta predvideni tudi še sledeči opciji:
  • v višini 50 %: ali v enkratnem znesku, ali v največ 4 obrokih
  • preostalih 50 %: ali v enkratnem znesku, ali v največ 24 obrokih od januarja 2021 dalje
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • plačilo DDV: likvidacija in vplačilo davka za mesec avgust 2020 (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • nadomestni davek za subjekte v pavšalnem / minimalnem režimu
 • sporočilo podatkov o nakupnem in prodajnem DDV za 2. trimesečje (april, maj, junij)

Spominjamo, da mora usposobljeni posrednik do 16. septembra davčni upravi sporočiti dnevne iztržke podjetij, ki nimajo še elektronske davčne blagajne.

25. september 2020
Zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU

28. september 2020
Zadnji rok za zamudno predstavitev prijave dohodnine “Redditi PF 2020” v papirnati obliki ter priloge z dopisom in opravljeno izbiro namembnosti 8, 5 in 2 tisočink davka IRPEF

30. september 2020
Zapade rok za pošiljanje “Sporočila za dostop do davčnega kredita” s podatki vezanimi na opravljene ali načrtovane investicije v oglaševanju in reklami.

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it