Zapis srečanja skupine enakomislečih držav članic EU na temo INSTEX-a

četrtek, 07. marec 2019

V organizaciji Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) je 19.2.2019 potekalo srečanje E3 (Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija) s skupino držav članic, ki so zainteresirane za pridružitev novoustanovljeni namenski družbi za poslovanje z Iranom INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Na srečanju so poleg E3 sodelovale še Luksemburg, Avstrija, Slovenija, Švedska, Danska, Nizozemska, Španija, Italija in Belgija.

Predstavniki E3 so predstavili določene informacije o namenski družbi INSTEX, registrirani konec januarja 2019. Namen te družbe je olajšati zakonito trgovino evropskih podjetij z Iranom. INSTEX bo vzpostavil trgovinski kanal med EU in Iranom v skladu z zakoni OZN in EU o sankcijah, s čimer bo evropskim in iranskim podjetjem pomagal nadaljevati zakonito trgovino v okviru jedrskega sporazuma z Iranom (JCPOA). Pobuda zagotavlja alternativni način plačila za zakonito trgovino, deloma kot odziv na umik ZDA iz JCPOA in pričakovane posledice ameriških sekundarnih sankcij. Uvodoma bo družba namenjena za trgovino v okviru humanitarnih izjem ameriških sankcij (kmetijski, medicinski izdelki, farmacevtski in prehrambni izdelki), vendar je namen to kasneje razširiti na vso zakonito trgovino z Iranom.

INSTEX je registrirana v Parizu, predseduje ji Jon Fischer (DE), predsednik nadzornega sveta družbe je Sir Simon McDonald (UK). E3 so za pripravo ustanovitvenega dokumenta za INSTEX najele pravno podjetje, ki je postavilo osnovni pravni okvir INSTEX, podrobnosti dejanskega delovanja še ni.

E3 so poudarile, da gre za proces, ki je bil šele dobro začet in se bo v prihodnjih tednih in mesecih razvijal, tudi na podlagi prispevka DČ, ki se želijo pridružiti INSTEX. Poudarjeno je bilo, da obstajajo različni načini, kako se pridružiti delovanju družbe, ki so jih pripravljeni dogovoriti posamično z zainteresiranimi DČ. Najbolj običajno bi bilo, da postane DČ delničar v družbi, ni pa to edini močni način priključevanja.

INSTEX bo uporabil „mehanizem finančnega obračuna zrcalne slike“, tj. barter sistem, v katerem se uvoz in izvoz „zamenjujeta“. Z delom neodvisno od SWIFT-a in dolarja v tem barter sistemu bi lahko INSTEX evropskim podjetjem pomagal pri poslovanju z Iranom, ne da bi izvajal neposredne finančne transakcije, ki bi lahko bile ovirane zaradi vpliva sankcij ZDA. Za omogočanje takšnega delovanja je potrebna ustanovitev »zrcalnega« podjetja v Iranu, kar je bil predmet razprave E3 s predstavniki Irana na srečanju istega dne. Iranske oblasti dejanskega procesa za ustanovitev takšne družbe še niso začele, največjo oviro pri tem pa predstavljajo določene zahteve E3, namenjene zagotavljanju skladnosti delovanja z zahtevami AML/CTF , vključno s pričakovanji, da Centralna banka Irana ne bo imela večje vloge v delovanju iranske družbe. Iranske oblasti so izrazile pričakovanje, da bi INSTEX lahko uporabili tudi v zvezi z izvozom goriv.

E3 so dodatno pojasnile, da so bili uradni odzivi ZDA minimalni in da kljub nekaterim izjavam za javnost podpredsednika Pence-a niso zaznali negativnih uradnih odzivov. E3 so, da bi se izognile morebitnem stopnjevanju pritiska na posameznike, ki so del družbe, na mesta v nadzornem svetu imenovala svoje visoke predstavnike. Prav tako so bile ameriške oblasti podrobno obveščene o obsegu delovanja INSTEX in o strogi zavezanosti skladnosti delovanja družbe z zahtevami AML/CTF.

Postopek konkretnega delovanja naj bi zajemal naslednje faze: (1) zahtevek podjetja s podrobnimi podatki; (2) identifikacijo upravičenosti zahtevka na osnovi podanih podatkov in pravil iz sporazuma delničarjev; (3) skladnost z zahtevami AML/CTF; (4) upravljanje s terjatvami, ki bo kompleksno in bo upoštevalo tudi ravnovesje med uvozom in izvozom; (5) pravno razmerje, ki ga bo potrebno vzpostaviti med uvozniki in izvozniki za poravnavo terjatev ter (6) izmenjava informacij in odnosi z zrcalno družba v Iranu. Pomembno je poudariti, da bodo poravnave izvedene znotraj EU, pa vendar bodo pogodbeni okvirji jasni, da gre za posel z Iranom. Prav tako bodo zahtevke lahko vlagala vsa podjetja s sedežem v EU, ne glede na to, ali je DČ iz katere izhaja podjetje delničar v INSTEX.

Glede predvidenega jamstva DČ za dolgove SPV je bilo pojasnjeno, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo (torej do višine kapitalskega vložka). Podrobnosti kapitalskega vložka še niso znane, vsekakor je potreben določen kapital za zagon družbe, zato bodo podrobnosti obravnavane individualno s posameznimi zainteresiranimi DČ. Pojasnile so, da si želijo, da bi bil INSTEX samozadosten, vendar tega na začetku delovanja še ni realno pričakovati. Razmišljajo, da bi morda na začetku kazalo omejiti izplačila po določenem znesku, izplačila pa bodo verjetno obravnavana po first come, first serve principu.

Fischer je opozoril še na potrebo zagotavljanja ustreznih kadrov in zagonskih sredstev za delovanje INSTEX, kar pomeni tudi, da bo potrebno razmisliti o ceniku za storitve, ki jih bo družba nudila podjetjem.

EEAS je E3 pozvala, da pripravijo dokument z opisom konkretnih korakov za sodelovanje v INSTEX.

Pripravila:
Alma Židanek    
Ministrstvo za zunanje zadeve    
Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
E: Alma.Zidanek@gov.si