Zbiramo interes za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v letu 2023

četrtek, 14. april 2022
 

Dopolnitev objave

ponedeljek, 18. julij 2022


Rok za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2023 je podaljšan do petka, 9. septembra 2022.
 

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2023 
Vabimo vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da posredujete svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2023. 

Sejemski nastopi prispevajo k učinkovitejšemu poslovanju podjetij v tujini, saj omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in tehnoloških rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih kontaktov in spoznavanje tujega tržišča.

Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij, javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v letu 2023 načrtuje izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

 

Organizacija skupinskih predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini

 
SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini organizira sejemsko predstavitev ter krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog.
 
Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve. 

 

Način posredovanja interesa

 
 
Predlog lahko posredujejo:
  • posamezna podjetja iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.
 
Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme. V primeru, da predlog posreduje podjetje, panožno združenje, sekcija, grozd oz. drugo interesno gospodarsko združenje, ki zastopa skupino podjetij, mora predlog posredovati tudi vsako od podjetij, ki je vključeno v skupino.
 
Predlagatelj odgovarja za točnost navedenih podatkov. V primeru posredovanja nepopolnih ali napačnih podatkov si Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini pridržuje pravico, da predlog izloči iz nadaljnje obravnave.
 
Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in Tradefairdates), ki jih najdete na tej povezavi..
 

Rok za posredovnje interesa in način izbora skupinskih predstavitev


Zadnji rok za posredovanje elektronskega obrazca za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2023 na SPIRIT Slovenija, javna agencija je četrtek, 30. junij 2022.
 
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2023. 

Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.
 
Pri pripravi končnega programa sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na elektronskem obrazcu v roku za posredovanje.

Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preverila razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. 
 
Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2023. 

Dodatne informacije:

Vabilo za posredovanje interesa (pdf)
Vabilo za posredovanje interesa - podaljšan rok (pdf)

 

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2023

 


Preberite tudi:


Kako izbrati mednarodni sejem?

Zakaj na sejme v tujino?