Zbiranje interesa za udeležbo na predstavitvi slovenskih podjetij in izdelkov pri predstavnikih italijanskih trgovskih verig COOP NORDEST in VEGA, Ljubljana 22. oktober 2015

četrtek, 10. september 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovensko deželno gospodarsko združenje v sodelovanju s podjetjem IDEA3, organizira »Dan slovenskih dobaviteljev« v italijanskih podjetjih COOP NORDEST (www.e-coop.it ) in  VEGA (www.gruppovega.it/index.php). Dogodek bo potekal 22. oktobra 2015 v Ljubljani (točno lokacijo bomo sporočili naknadno).

Podjetje COOP NORDEST ima 87 prodajnih mest v severnem delu Italije (vključno s pokrajino Ankona), in prodajajo živila in izdelke široke potrošnje. Letno ustvarijo 1,142 miljard EUR prometa in 3,685 miljonov EUR dobička.

Podjetje VEGA je prisotno na ozemlju Veneta in Furlanije-Julijske krajine s 306 prodajnimi točkami, od tega z 82 »superstori« in supermarketi, 136 trgovinami v mestnih jedrih, 37 specializiranimi trgovinami - Parfumerija, osebna higiena in čistila ter 51 drugimi trgovinami. Skupna površina prodajnih mest znaša 147.735 kvadratnih metrov.

V okviru predstavitve slovenskih podjetij  bodo organizirani bilateralni sestanki med predstavniki slovenskih podjetij ter predstavniki COOP NORDEST in VEGA. Dogodek bomo izpeljali v več fazah, in sicer bomo v prvi fazi na SPIRIT Slovenija zbrali interes vseh slovenskih podjetij,  ki jih zanima prodaja izdelkov na italijanskem trgu (trgovski podjetji COOP NORDEST in VEGA) in pripravili listo slovenskih proizvajalcev z izdelki iz živilsko predelovalne industrije ter ostalih izdelkov široke potrošnje. V nadaljevanju bodo predstavniki COOP NORDEST in VEGA listo pregledali in pripravili izbor podjetij, ki bi bila potencialno zanimiva kot dobavitelji. 22. oktobra bodo organizirani bilateralni sestanki, kjer boste slovenska podjetja imela priložnost predstaviti svoje izdelke predstavnikom COOP NORDEST in VEGA.

Za vsa izbrana podjetja bomo v začetku oktobra organizirali pripravljalni seminar, kjer bomo skupaj s partnerji podali več informacij o možnostih in načinih vstopa na italijanski trg ter o samem poslovanju na italijanskem trgu (tudi priprava za vstop na ta trg).

Za predstavitev na Dnevu slovenskih dobaviteljev v trgovinskih verigah COOP NORDEST in VEGA so zanimivi  prehrambni izdelki in ostali izdelki široke potrošnje.

Zainteresirana podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih in najmanj 5 milijonov EUR letnega prometa, vabimo, da posredujete svoj interes z natančno izpolnjeno Prijavnico najkasneje do 25. septembra 2015 in jo pošljete na e-naslov: tina.lukan@spiritslovenia.si.
 
Kotizacije ni. Stroške organizacije in udeležbe na Dnevu slovenskih dobaviteljev krije SPIRIT Slovenija.


S spoštovanjem,

 

Vabilo

Prijavnica