Zeleni vodik: Brazilija lahko postane največja svetovna proizvajalka goriva prihodnosti

petek, 29. september 2023
Brazilija ima zaradi svojih naravnih prednosti, povezanih s pretežno obnovljivo elektroenergetsko matriko, velik potencial, da postane ena največjih proizvajalk zelenega vodika na svetu. Sedanji finančni minister Fernando Haddad (PT) je celo dejal, da lahko zeleni vodik spodbudi gospodarstvo države s procesom ponovne industrializacije z uporabo tega vira energije.

Zeleni vodik (H2V), ki velja za "gorivo prihodnosti", se v svetu pojavlja kot glavna energetska izbira v tem trenutku, saj se zaradi ničelnih emisij ogljika uvršča med čiste energente.

V svetu, kjer podnebje in okolje vse bolj trpita zaradi negativnih učinkov uporabe fosilnih goriv, je uporaba obnovljivega vodika postala nujna za razogljičenje planeta.

Raziskava "Green Hydrogen Opportunity in Brazil", objavljena 20. januarja letos, kaže, da bi lahko Brazilija s trgom H2V do leta 2050 zaslužila R$ 150 milijard na leto, pri čemer bi R$ 100 milijard prišlo z izvozom.
 

Kako se proizvaja H2V?

Energija za proizvodnjo vodika izvira iz obnovljivih virov, kot so sončna, vetrna ali vodna energija. H2V se pridobiva s kemičnim postopkom, znanim kot elektroliza, pri katerem se električni tok iz obnovljivega vira uporablja za ločevanje vodika od kisika, ki obstaja v vodi. Naprava, imenovana elektrolizer, se nato napolni z vodo in napaja s čisto energijo. Pri postopku elektrolize se molekule vode (H2O) ločijo na vodik in kisik.

Vodik se shranjuje v tekoči ali plinasti obliki v rezervoarjih ali jeklenkah. Gorivo se za domačo ali industrijsko uporabo prevaža po cevovodih, izvaža pa se lahko tudi z ladjami. Zeleni vodik se lahko uporablja kot gorivo za letalski, avtomobilski in ladijski promet, proizvodnjo električne energije, ogrevanje in industrijske procese.
 

Kako lahko proizvodnja zelenega vodika spodbudi gospodarstvo v Braziliji?

Država ima 87 odstotkov svoje energetske matrice iz obnovljivih virov – vodne, sončne in vetrne energije. Kljub temu ima Brazilija še vedno veliko zmogljivosti za razširitev teh virov. Po mnenju raziskovalca Dioga Lisbona iz Centra za študije predpisov in infrastrukture (CERI) pri Fundaciji Getúlio Vargas (FGV) bi morala Brazilija izkoristiti svoje naravne vire in poleg zelenega vodika proizvajati tudi druge produkte iz H2V, ki ustvarjajo dodatno vrednost pri trženju blaga.

Koliko lahko to blago prispeva k brazilskemu gospodarstvu, je odvisno od količine uporabljenih virov. Okoljske razmere in energetski viri v državi so vzbudili zanimanje domačih in mednarodnih vlagateljev.
 

Kakšni so izzivi pri proizvodnji zelenega vodika v Braziliji?

Glavni izziv so stroški proizvodnje. Da bi bil zeleni vodik bolj konkurenčen, je treba poceniti proizvodnjo iz obnovljivih virov. Država mora zato vlagati v proizvodnjo te energije. Leta 2021 so investicijski stroški elektrolizerja znašali med 1400 in 1700 dolarji na kilovat. Do leta 2025 naj bi se znižali na 600 USD.

Drug pomemben dejavnik je, kako potrditi, da je proizvodnja vodika dejansko zelena. Treba je opredeliti pravila certificiranja. V zvezi s tem obstajajo kriteriji, ki določajo, da mora biti proizvodnja električne energije za proizvodnjo zelenega vodika izvedena z novimi instaliranimi zmogljivostmi obnovljivih virov.
 

Svetovna proizvodnja naj bi do leta 2050 narasla

Leta 2021 je globalno povpraševanje po vodiku po vsem svetu znašalo 94 milijonov ton. Večina tega povpraševanja je bila proizvedena iz fosilnih virov, običajno zemeljskega plina.

Ocenjuje se, da bo do leta 2050 povpraševanje po nizkoogljičnem gorivu doseglo med 350 in 530 milijonov ton na leto. Z naraščajočo porabo poskušajo države po vsem svetu uporabiti obnovljivo energijo za uskladitev s Pariškim sporazumom z zmanjšanjem učinka tople grede, ki ga poslabšujejo emisije ogljika.

Vojna v Ukrajini in dvig cen ruskega plina sta povzročila, da je več evropskih držav predvidelo svoje načrte energetskega prehoda, zlasti naložbe v obnovljivi vodik.

Med glavnimi državami, ki delujejo v sektorju vodika, izstopa Nemčija kot glavni uvoznik, Avstralija in Čile pa sta glavna izvoznika. Kitajska je največja proizvajalka vodika na svetu z letno proizvodnjo približno 33 milijonov ton, večinoma fosilnega izvora, vendar pa želi do leta 2025 doseči letno proizvodnjo zelenega vodika od 100 do 200 tisoč ton.

Načrt širitve Chesf Eletrobras predvideva novo energetsko matriko in več distribucijskih poslov. Eletrobras oblikuje strateški širitveni načrt za razširitev svoje prisotnosti v Južni Ameriki in razmišlja o diverzifikaciji energetske matrike z zelenim vodikom (H2V) kot inovativnim elementom v svojem portfelju. Informacijo je med 1. mednarodno konferenco Guararapes razkril predsednik Chefs/Eletrobras, João Henrique de Araújo Franklin Neto.

Pričakuje se, da bo v prihodnjih letih severovzhodni del Brazilije prejel 30 milijard USD naložb v čisto energijo, vključno z mednarodnimi viri, predvsem kitajskimi, ki bodo namenjeni proizvodnji vetra.
Pripravila:

Mateja Perovšek Ciuchini
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija - SLOBRAZ
e-naslov: info@slobraz.com


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini