Zunanjetrgovinska menjava Črne gore v preteklem letu

ponedeljek, 03. februar 2020

Skupna zunanja trgovina Črne gore je lani po podatkih črnogorskega statističnega urada znašala 3,02 milijarde evrov, kar predstavlja 2 odstotno povečanje glede na leto 2018.

Monstat je povedal, da je bilo izvoženo 415 mio EUR, in glede na predhodno obdobje predstavlja 3,8% povečanje. Uvoz se je povečal za 2 odstotka in znaša 2,6 milijarde evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 16 odstotna in je višja kot v letu 2018, ko je znašala 15,7 odstotka.

V strukturi izvoza so najbolj zastopani proizvodi razvrščeni po materialu (97,2 milijona evrov),  od tega predvsem obarvane kovine 63 milijona evrov, železo in jeklo 18,5 milijona evrov in drugo.  Največji delež v strukturi uvoza predstavljajo stroji in transportna oprema v višini 577 milijona EUR, od tega cestna vozila 185 milijona EUR, električni stroji ter naprave in aparati v višini 108 milijonov EUR in drugo.

Največji zunanjetrgovinski partnerji v izvozu so bili: Srbija s 108 milijoni EUR, Madžarska s 45 milijoni EUR in Bosna in Hercegovina s 30 milijona EUR. Na uvozni strani pa so bili med največje zunanjetrgovinske partnerje uvrščeni: Srbija s 500 mio EUR, Nemčija s 244 milijona EUR in Kitajska z 222 milijona EUR. Zunanje trgovinska blagovna menjava je bila največja s podpisnicami Sporazuma o srednjeevropskem območju proste trgovine (CEFTA) in Evropske unije.

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si