Popolna prenova območja letalskih operacij – letališke površine (FBF) in letaliških naprav (FBE) - NATO letališče - Büchel

Koda: MGRT_003_2021
Rok prijave: petek, 17. september 2021
Obrazec: mgrt_003_2021 - 09jun21.pdf
Panoge: Elektronika, električne in optične komponente,  RTV in komunikacijske naprave,  Gradbeništvo