13. evropsko - ukrajinski dan energije, Dunaj, 14. oktober 2022

petek, 23. september 2022
 
Vabimo vas, da se udeležite 13. evropsko-ukrajinski dne energije, ki bo potekal 14. oktobra 2022 na Dunaju v Avstriji.

Dogodek organizira  Evropska ukrajinska agencija za energijo v sodelovanju z organizacijo Advantage Austria.


Foto: EUEA

Terma evropsko-ukrajinskega dne je nova energetska realnost

 
Glavna tema 13. evropsko-ukrajinskega energetskega dne je "Nova energetska realnost: "Ukrajinska povojna obnovitev in napovedi za energetski sektor".
Namen konference je združiti glavne mednarodne agencije, zainteresirane stranke, vlagatelje in ukrajinske nosilce odločanja, da bi razpravljali o perečih vprašanjih, ki vplivajo na energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije v Ukrajini.
 
 

Dnevni red evropsko-ukrajinskega dneva energije

Konferenca bo vključevala 5 tematskih zasedanj, ki bodo obravnavala ključna vprašanja o energetski politiki v Ukrajini s poudarkom na obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti, trgovanju z električno energijo, zelenem financiranju in financiranju, trajnostnih in podnebnih ukrepih ter naložbenem okolju.

Razprava bo vključevala naslednja področja:
  • Mednarodna politika trajnosti in podnebnih ukrepov; nove perspektive za Ukrajino v Evropski uniji s statusom kandidatke za članstvo v EU; izzivi, povezani z novo energetsko realnostjo.
  • Novi mehanizmi financiranja in vloga mednarodnih finančnih institucij pri zagotavljanju podpore Ukrajini pri sedanji in prihodnji obnovi. 
  • Varnost in stabilnost med aktivnim vojskovanjem in visoko nestabilnostjo omrežja. Glas vlagateljev: težave z obnovljivimi viri energije in načini njihovega reševanja, plačila proizvajalcem obnovljivih virov energije, rekonstrukcije objektov itd. 
  • Najnovejše pobude za energetsko učinkovitost in povojna obnova v skladu z zahtevami najvišjih standardov energetske učinkovitosti; kaj je treba storiti za prehod na evropske standarde energetske učinkovitosti. 
  • Potencial za razvoj trga z električno energijo: izvoz energije in trgovanje z njo, infrastruktura, ki jo je treba vzpostaviti, pridobivanje certifikatov o poreklu.
 
Podrobnejši dnevni red dogodka
 

Način izvedbe dogodka in prijava

Dogodek bo potekal v hibridni obliki.

Prijava na dogodek
 
 
Pripravil:
Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si
 


Preberite tudi:
 
Solidarnostni koridorji - IT platforma za povezovanje podjetij med EU in Ukrajino
 
Predstavljen načrt povojne obnove Ukrajine