2. gospodarski forum EU-Srednja Azija, 18. - 19. maj 2023, Almati, Republika Kazahstan

petek, 17. marec 2023
 

Srečanje na visoki ravni med EU in državami Srednje Azije


18. in 19. maja 2023 bo v Almatiju v Republiki Kazahstan potekal 2. gospodarski forum EU-Srednja Azija. Namen foruma je poglobiti sodelovanje med EU in Srednjo Azijo na treh ključnih prednostnih področjih, in sicer: 
 
  • zeleni in digitalni prehod, 
  • boljše poslovno okolje ter 
  • trgovina in povezljivost. 

Forum predstavlja nadaljevanje srečanj na visoki ravni med EU in državami Srednje Azije, ki ga bo v letu 2023 gostila Republika Kazahstan (lani je forum gostila Republika Uzbekistan v Samarkandu). S strani EU bo forum vodil izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, od ostalih predstavnikov bodo na forumu sodelovali visoki predstavniki vlad, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj, drugih bilateralnih in mednarodnih finančnih institucij, predstavniki zasebnega sektorja in člani civilne družbe. Forum je organiziran v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

Na forumu bo predstavljena tudi študija EU o trajnostnih prometnih povezavah med Evropo in Srednjo Azijo, ki jo izvaja Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), in bo prispevala k razpravam na forumu. 

Forum bo 18. maja gostil tudi poslovni dogodek, namenjen izmenjavi mnenj s predstavniki zasebnega sektorja in olajšanju poslovnih stikov med EU in Srednjo Azijo, na njem bodo predstavljena tudi priporočila za nadaljnje sodelovanje z zasebnim sektorjem in sodelovanje med podjetji tako iz Srednje Azije, kakor tudi EU. 

Slovenska podjetja, ki bi se želela udeležiti dogodka, lahko svoj interes sporočijo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi, kontaktna oseba je Bernard Šrajner, pooblaščeni minister, e-naslov: bernard.srajner@gov.si.
 

Osnovne informacije o forumu in osnutek programa

 


 

Preberite tudi:

Priložnosti na kazahstanskem trgu