Agencija Fitch potrdila bonitetno oceno Srbije

četrtek, 17. avgust 2023
 

Bonitetna agencija Fitch je potrdila bonitetno oceno Srbije, ki je na ravni BB+ in je le korak oddaljena od naložbene ocene. Pričakovani so stabilni obeti za njeno nadaljnje izboljšanje.
 
Kot je navedeno na spletni strani Narodne banke Srbije (NBS), Fitch kot ključne dejavnike za to odločitev izpostavlja:
 
  • verodostojen okvir celotne gospodarske politike;
  • višjo raven gospodarske dejavnosti, merjeno po bruto domačem proizvodu na prebivalca, boljše upravljanje in višjo stopnjo človeškega razvoja v primerjavi z državami s podobno kreditno oceno;
  • urejene javne finance.
 
Kot razloge za svojo odločitev agencija Fitch poudarja tudi:
 
  • znatno izboljšan zunanji položaj države (nižji primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance);
  • pospešeno gospodarsko rast;
  • zmanjšanje inflacije;
  • dokazano odpornost bančnega sektorja;
  • zmanjšanje javnega dolga;
  • znatno izboljšano stanje v energetskem sektorju.
 
"Z ohranjanjem stabilnosti za vsako ceno smo ohranili poslovno zaupanje in zagotovili pogoje za visoke zneske neposrednih investicij. Zahvaljujoč temu smo zabeležili tudi 32-odstotno rast izvoza blaga in storitev lani ter 14-odstotno rast v prvi polovici letošnjega leta kljub manjšemu zunanjemu povpraševanju. Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance, ki je v prvi polovici letošnjega leta znašal le 1,6 % bruto domačega proizvoda, je najnižji doslej in je večkratno pokrit s prilivom tujih neposrednih investicij. Vse to so rezultati, ki jih priznava tudi agencija Fitch," poudarja guvernerka Jorgovanka Tabaković.
 
Agencija predvideva tudi, da bodo devizne rezerve, ki so na rekordni ravni, še naprej naraščale in da bodo v naslednjih dveh letih ostale na ravni, ki pokriva več kot pet mesecev uvoza blaga in storitev, kar presega povprečje držav z enakim rejtingom.
 
Navaja tudi, da je vrhunec inflacije dosežen in da je realno pričakovati, da se bo do konca leta vrnila na enomestno raven, k čemur bodo prispevali tudi ustrezni odzivi Narodne banke Srbije. Ocene kažejo tudi, da se bo skozi celotno leto znatno izboljšal zunanji položaj države kot posledica rasti izvoza in manjšega uvoza energentov.
 
Kar se tiče javnih financ, agencija izpostavlja, da so rezultati v letu 2023 boljši od načrtovanih zaradi večjega priliva prihodkov zaradi visoke dobičkonosnosti gospodarstva in trdnega trga dela ter nižjih stroškov za energente.
 
Agencija navaja, da se je v drugem četrtletju stopnja rasti bruto domačega proizvoda povečala na 1,7 % na letni ravni, v drugi polovici leta pa pričakuje, da se bo gospodarska dejavnost nadaljevala s rastjo, ki jo bodo vodili nadaljnja rast izvoza, boljša kmetijska sezona in nadaljevanje pozitivnih gibanj v sektorju storitev, zlasti v sektorju IKT. Za letošnje leto napoveduje 2,4 % rast, za naslednje leto pa 3,4 %.
 
"Dejstvo, da agencija Fitch pričakuje, da se bo inflacija zniževala in ciljne okvire dosegla naslednje leto, da bodo devizne rezerve še naprej rasle in da bodo pokrivale več kot pet mesecev uvoza blaga in storitev, da bo fiskalni primanjkljaj v naslednjih dveh letih zmanjšan na približno 1,5 % ter da bo javni dolg države ostal pod 50 % bruto domačega proizvoda (48,1 %), kaže na to, da agencija ocenjuje, da v Srbiji izvajamo dobro gospodarsko politiko, ki vodi k stabilnosti, trdnemu trgu dela in dobrim temeljem za trajno rast, kar je cilj nas vseh," sklene guvernerka Jorgovanka Tabaković.
 
Vir: Ekapija

 
Pripravila:
 
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
 
 
 

Poglejte tudi: