Albanija ima enega najstarejših voznih parkov v Evropi

torek, 26. marec 2024
 

Vpogled v albanski avtomobilski trg

Albanija ima enega najstarejših voznih parkov v Evropi. Manj kot 1 % avtomobilov na albanskih cestah je mlajših od 2 let.

Albanski avtomobilski trg je v zadnjih nekaj letih beležil močno rast ter prispeval h gospodarskemu napredku in razvoju infrastrukture v državi.

Ker v državi ni avtomobilskih proizvodnih obratov, je Albanija odvisna od uvoza vozil. Geografska lega države v bližini večjih evropskih trgov omogoča enostaven uvoz novih in rabljenih vozil, zaradi česar so postali avtomobili dostopni širokemu krogu potrošnikov.

Prizadevanja vlade za privabljanje tujih naložb in spodbujanje avtomobilskega sektorja v državi so v zadnjih letih prinesla pozitivne rezultate. Posledično so nekateri svetovni proizvajalci avtomobilov začeli vzpostavljati partnerstva in trgovske mreže v državi.

Eden od pomembnih mejnikov na albanskem avtomobilskem trgu je bila vzpostavitev pooblaščenih prodajalcev in servisnih centrov za znane avtomobilske blagovne znamke, kot so Volkswagen, Hyundai, Fiat, Seat, Mazda in druge. Ti zastopniki ponujajo široko paleto vozil, ki strankam zagotavljajo večjo izbiro in dostop do sodobnih, varčnih in tehnološko naprednih modelov.Zaradi želje po osebni mobilnosti je kategorija osebnih avtomobilov vodilna na albanskem avtomobilskem trgu.

Poleg osebnih avtomobilov se zaradi naraščajoče gospodarske dejavnosti, širitve infrastrukture in povečanja potreb po tovornem prometu širi tudi segment gospodarskih vozil. Tovornjaki, avtobusi in kombiji so ključni za albanski industrijski in logistični sektor. Ker si država prizadeva za večjo rast, se bo potreba po gospodarskih vozilih v prihodnje še povečevala.
 

Prehod na električno mobilnost

Albanska vlada si je zastavila cilj zmanjšati emisije za -20,9 % z dolgoročnim ciljem doseči ničelne emisije do leta 2050.

V prizadevanju za spodbujanje uporabe električnih vozil (EV) je Albanija uvedla različne spodbude in politične ukrepe. Namen teh ukrepov je bil narediti električna vozila cenovno dostopnejša in privlačnejša za potrošnike.
 
  • Leta 2020 je država uvedla -6 % znižanje DDV za električne minibuse, vsa nova uvožena baterijska EV pa je oprostila DDV.
  • Leta 2022 je albanska vlada naredila še en korak v podporo uvedbi EV, tako da je odpravila vse pristojbine za registracijo EV. Ta ukrep je dodatno zmanjšal finančno breme za posameznike in podjetja, ki želijo preiti na električno mobilnost.
  • Albanska vlada si prizadeva za namestitev polnilnih postaj za EV po vsej državi. Postaje bodo strateško locirane na ključnih turističnih destinacijah, vključno z Gjirokaster, Saranda, Himara, Drač, Vlore, Velipoje, Korce, Skader, in na kopenskih mejnih točkah. Namen te pobude je turistom zagotoviti enostaven dostop do polnilnih mest po vsej državi. Širitev infrastrukture za polnjenje EV je v skladu z osredotočenostjo države na spodbujanje turizma kot ključnega dejavnika, ki prispeva k BDP države.
V Tirani, glavnem mestu Albanije, je že opazen napredek v smeri električne mobilnosti. Mesto se ponaša s precejšnjim voznim parkom zasebnih električnih taksijev in več polnilnimi postajami. Tudi nekateri avtobusi in komunalna vozila se že električna ali hibridna, kar dodatno prispeva k čistejšemu in bolj zelenemu sistemu mestnega prometa.
 

Tržni deleži

Albanski avtomobilski trg je zelo konkurenčen, s številnimi avtomobilskimi proizvajalci, ki tekmujejo za prevlado.
 

Tržni deleži blagovnih znamk letu 2022 glede na vrednost prodaje ( v %) 

Pravila in predpisi za uvoz avtomobilov

Albanska vlada je uvedla stroge predpise o emisijah vozil, da bi spodbudila okoljsko trajnost in zmanjšala onesnaženost zraka. Državljane poziva, naj pri uvozu ali registraciji vozil v Albaniji upoštevajo določene emisijske standarde Euro, da zagotovijo čistejši in bolj trajnosten prometni sistem v državi.

Generalni direktorat za storitve cestnega prometa v Albaniji je izdal predpise v zvezi s standardi emisij vozil za državljane, ki nameravajo uvoziti vozila ali pripeljati svoje avtomobile v državo, ko se preselijo v Albanijo.

V skladu s temi predpisi morajo vozila izpolnjevati posebne emisijske standarde Euro, preden jih je mogoče registrirati v državi. Za popolnoma nove avtomobile z nič kilometri, ki še niso bili registrirani v nobeni državi, mora vozilo ustrezati emisijskim standardom Euro 5 ali višjim. To ne velja samo za osebna vozila, ampak tudi za nekatere kategorije vozil, vključno z avtobusi in osebnimi vozili (ATP, ATV, APV) kategorij M2 in N1, če imajo nič kilometrov in niso bila nikoli registrirana v nobeni državi.

Pri rabljenih avtomobilih, ki so bili predhodno registrirani v drugi državi, mora vozilo izpolnjevati najmanj emisijske standarde Euro 4 ali višje, da je upravičeno do uvoza in registracije v Albaniji. V primeru rabljenih vozil, kot so avtobusi in osebna vozila (ATP, ATV, APV) kategorij M2 in N1, morajo ustrezati vsaj emisijskim standardom Euro 3 ali višjim.

Vendar pa ta vozila ne smejo biti starejša od 15 let pred datumom registracije v Albaniji. Poleg tega morajo biti predhodno registrirana v drugi državi in izpolnjevati emisijski standard Euro 3.

 
Viri: Factiva, MBMR (Mavericks Business & Market Research)

 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju avtomobilske industrije 

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na albanski trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: