Albanija je sprožila postopek za izgradnjo hidroelektrarne Skavica

torek, 09. junij 2020

Albanska vlada je v začetku junija 2020 sprožila postopek za izgradnjo hidroelektrarne Skavica na reki Drin na severovzhodu države. Projekt, ki je vreden približno 350 mio EUR, bo financirala albanska vlada. Projekt ima strateški pomen za energetsko neodvisnost države in za ključno vlogo Albanije v energetskem sektorju regije. »Po več kot pol stoletja bo projekt HE Skavica končno prešel v fazo realizacije,« je premier Rama zapisal v tvitu 3. junija. Gradnja HE Skavica je bila prvotno zasnovana v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar projekt ni bil nikoli izveden. Z izgradnjo HE Skavica bo Albanija ustvarila možnost za ohranjanje vodnih rezerv in bo sčasoma lahko preprečila velike izgube energije. Gradnja HE se bo začela prihodnje leto in bo predvidoma končana v štirih letih.

Reka Drin je največja reka v državi in na njej stojijo tri največje hidroelektrarne: Fierzë (500 MW), Vau I Dejës (290 MW) in Komani (600 MW), ki jih upravlja državno podjetje za proizvodnjo električne energije KESH. KESH proizvede približno 70 % vse električne energije v Albaniji (5,9 TWh v letu 2018). Neodvisna elektroenergetska podjetja upravljajo skoraj 760 MW in proizvedejo 30 % električne energije (2,7 TWh v letu 2018).

Albanija je bogata z vodnimi viri in je na drugem mestu v Evropi glede na količino vodnih virov na prebivalca. Vodna energija je bila vedno pomemben nacionalni vir za zadovoljevanje energetskih potreb države. Albanija ima osem glavnih rek, ki prispevajo k njenemu hidroenergetskemu potencialu.

Od leta 2006 je vlada odobrila koncesije za več kot 300 hidroenergetskih projektov zmogljivosti od 1 MW do 320 MW. Vendar pa je operativnih le 73 pogodb za 96 elektrarn, medtem ko mnogi projekti ostajajo nedokončani. Posledično se je ministrstvo za energijo in infrastrukturo februarja 2019 odločilo, da bo zamrznilo delo na novih hidroenergetskih projektih in začelo s preiskavo 182 dovoljenj za 440 projektov. Aprila 2019 je bilo tako odpovedanih 17 koncesijskih pogodb, julija 2019 pa je bilo odobrenih 5 gradbenih dovoljenj za 8 projektov.

V zadnjem desetletju je albanska vlada podpirala javne naložbe in druge pobude za reševanje sektorja proizvodnje električne energije, pri čemer je velik del denarja prišel iz tujih držav. Med novimi projekti je hidroelektrarna Devoll, ki sestoji iz dveh hidroelektrarn, Banja in Moglicë, obe na reki Devoll, s skupno instalirano zmogljivostjo 256 MW. Devoll Hydropower je bil sprva skupno podjetje (50/50) med norveškim Statkraftom in avstrijskim energetskim podjetjem EVN. Statkraft je leta 2013 pridobil 50 % delež EVN-ja in je zdaj 100 % lastnik projekta. Med druge večje hidro projekte se uvrščata tudi projekta Kalivac in Pocem na reki Vjosa.

Viri: Factiva; Newsbase Daily News, Global Energy Research

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije