Analiza trgovine v Braziliji: Spremembe pri obdavčitvi dohodkov tujih vlagateljev

torek, 04. oktober 2022
 

Davki

 

Brazilija spreminja davek na dohodek tujih vlagateljev

Predsednik Jair Bolsonaro je izdal dva začasna ukrepa (MP), ki spreminjata pravila za davek na dohodek. MP 1,137/2022 izvzema davka na dohodek naložbe tujcev v vrednostne papirje podjetij s stalnim donosom in kvote investicijskih skladov infrastrukture. Davčna ugodnost bo veljala za tuje vlagatelje, ki ne prebivajo v državah z ugodno davčno obravnavo. Trenutno je stopnja davka na dohodek za tujce 15 % za naložbe s stalnim donosom, zakon 11,312/2006 pa že izvzema naložbe v spremenljive dohodke (delnice) in državne obveznice.

Poleg tega je predsednik izdal MP 1,138/2022 o znižanju davka na dohodek za potovalne agencije s 25 % na 6 % na zneske, nakazane v tujino, namenjene kritju osebnih stroškov (omejenih na 20.000 R$) v turizmu, podjetju ali na uradnih misijah.
 

Naložbe

 

CONINV odobril notranja pravila odbora

Nacionalni investicijski odbor (CONINV) Zunanjetrgovinske zbornice (CAMEX) je izdal Resolucijo 5/2022 o odobritvi svojih notranjih pravil. Cilj CONINV je oblikovati predloge in priporočila za CAMEX, katerih cilj je spodbujanje in olajšanje neposrednih tujih naložb (FDI) v državi in brazilskih neposrednih naložb v tujini. Poleg tega CONINV razširja informacije in dobre prakse v zvezi z naložbami, vključno z ukrepi usposabljanja za javne in zasebne operaterje.
 

Senatni odbor odobri sporazum med Brazilijo in OECD o odprtju urada v državi

Senatni odbor za zunanje odnose (CRE) je odobril sporazum med Brazilijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), katerega cilj je vzpostavitev urada Organizacije na brazilskem ozemlju (PDL 253/2021). Ministrstvo za zunanje odnose (MRE) v dokumentu, poslanem CRE, pojasnjuje, da je Brazilija že pristopila k več pravnim instrumentom Organizacije in začela proces pristopa k OECD z angažiranjem različnih vladnih organov in akterji civilne družbe.
 

Brazilija odobrila pogoje za privatizacijo pristanišča Santos

Odbor programa investicijskega partnerstva (Conselho do PPI) je odobril Resolucijo 246/2022, ki določa pogoje za privatizacijo pristanišča Santos. V skladu z resolucijo je najnižja cena za nakup pristaniškega terminala R$ 3 milijarde z minimalno pogodbo za 35 let. Po opravljeni analizi Zveznega računskega sodišča (TCU) bo objavljeno javno obvestilo, zainteresirana podjetja pa bodo lahko oddala ponudbe.

Pristanišče Santos je največji pristaniški kompleks v Latinski Ameriki, ki prevaža najrazličnejše tovore (suhi in tekoči razsuti tovor, razsuti splošni tovor in kontejnerski tovor). Zgodovinsko je odgovorna za vsaj 25 % brazilske zunanje trgovine. Leta 2021 je pristanišče Santos pretovorilo 147 milijonov ton blaga, skupni pretok kontejnerjev pa je znašal 4,83 milijona TEU (ekvivalentna enota dvajset čevljev).
 

Carine

 

RFB ureja carinske postopke ter objavo informacij in statistik

Zvezna davčna uprava (RFB) je izdala več norm za urejanje carinskih postopkov. Normativno navodilo (IN) 2,103/2022 je določilo posebna pravila za blago, ki se uporablja pri industrializaciji izdelkov z odlogom plačila zveznih davkov (posebni carinski režim za industrijska skladišča, RECOF). Poleg tega je RFB izdal IN 2,104/2022, ki spreminja pravila za uporabo poenostavljene deklaracije pri uvozu in izvozu, uvoznem carinjenju, vključno z enotno izvozno deklaracijo (DU-E). Nazadnje je RFB izdal Odlok 220/2022, ki ureja objavo informacij o podjetju ter statističnih podatkov o uvozu in izvozu.
 

Tarife in kvote

 

GECEX znižal tarife za več izdelkov

Upravni izvršni odbor (GECEX) Odbora za zunanjo trgovino (CAMEX) je izdal Resolucijo 406/2022 in 407/2022, ki zagotavlja dajatve proste stopnje za kapital, informacijsko tehnologijo in telekomunikacijsko blago v pogojih ex-tarifarios. Režim ex-tarifario je sestavljen iz začasnega znižanja tarif, kadar ni ekvivalenta domače proizvodnje. Resolucije so zajemale izdelke, kot so dizelski motorji (NCM 8408.90.90), centrifugalni ventilatorji za hladilni sistem transformatorjev (NCM 8414.59.90), avtomatske parne pečice (NCM 8417.80.90), zasloni na dotik za grafično "oblikovanje" (NCM 8471.60.59). Poleg tega je GECEX izdal resoluciji 401/2022 in 408/2022 o znižanju tarif za avtomobilske izdelke brez ustrezne nacionalne proizvodnje. Resolucije so znižale tarife za izdelke, kot so traktorji za kmetijsko in živinorejsko mehanizacijo v omejenih prostorih (NCM 8701.91.00) in velika polrazstavljena športna terenska vozila (NCM 8703.23.10).
 

GECEX spremenil seznam neproizvedenih avtomobilskih delov LETEC in ex-tarifario

Upravni izvršni odbor (GECEX) odbora za zunanjo trgovino (CAMEX) je izdal Resolucijo 400/2022 o spremembi seznama izjem skupne zunanje tarife (LETEC). Vsakih 6 mesecev se lahko v LETEC-u spremeni 20 izdelkov. Poleg tega je GECEX izdal Resolucijo 402/2022, ki je spremenila ex-tarario seznam neproizvedenih avtomobilskih delov s tarifno stopnjo brez dajatev. Ukrepi so zajemali izdelke, kot so avtomobilska svetilka z LED tehnologijo (NCM 8512.90.00), električni set za nastavitev vzvratnega ogledala (NCM 8536.50.90) in blažilnik hidravličnega vzmetenja iz jeklene cevi (NCM 8708.80.00).


Vir: Support to EU Market Access Work and Trade Analysis in Brazil Weekly Report EU Market Access Issue 53, 2022,Pripravila:
 
Mateja Perovšek Ciuchini
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ
e-mail: info@slobraz.com.br
 
 

Preberite tudi:

 
Dajatve v Braziliji
 
Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini