Baltic Power bo prvi vetrni park na morju na Poljskem

četrtek, 18. januar 2024
 

Energetski prehod v Srednji Evropi dobiva zagon

Nov vetrni park Baltic Power v Baltskem morju, ki bo oskrboval več kot 1,5 mio gospodinjstev na Poljskem, bo imel vetrne turbine iz okolju bolj prijaznega jekla, kar bo bistveno zmanjšalo ogljični odtis.

Ko bo vetrni park začel delovati, bo poljskemu energetskemu sistemu dodanih dodatnih 1,2 GW zmogljivosti, kar bo zagotavljalo približno 3 % celotnega povpraševanja po električni energiji v državi. V naslednjih letih bo dodanih še dodatnih 5,2 GW.

Vetrni park Baltic Power bo začel s proizvodnjo leta 2026 in bo proizvedel 4.000 GWh brez-emisijske električne energije na leto, s čimer se bo izognil izpustu približno 2,8 mio ton CO2 na leto. Dodatno zmanjšanje emisij, že med gradnjo elektrarne, bo omogočila uporaba trajnostno proizvedenega jekla za sestavne dele stolpov. Trajnostni material bo predstavljal 15 % celotnega uporabljenega jekla.

Baltic Power bo prva vetrna elektrarna na morju v poljskih vodah, nahajala se bo 23 km od baltske obale. Leta 2024 se bodo začele priprave na gradnjo temeljev, na katerih bodo stale več kot 230 m visoke turbine. Leta 2025 bo na vetrnem parku nameščenih 76 vetrnih turbin Vestas po 15 MW. Baltic Power ima sklenjene sporazume z večjimi dobavitelji za zaščito celotne dobavne verige. Izvajalci vključujejo najbolj izkušene dobavitelje v sektorju vetrne energije na morju, vključno s podjetji iz Poljske.

Skupni proračun projekta Baltic Power je ocenjen na približno 4,73 mlrd EUR. Projekt se financira po formuli projektnega financiranja s posojilnimi pogodbami v skupni vrednosti približno 4,4 mlrd EUR, sklenjenimi s 25 poljskimi in mednarodnimi finančnimi institucijami. To je največje financiranje, zbrano za posamezno naložbo v zgodovini Poljske, in ena največjih transakcij te vrste na področju vetrnih elektrarn na morju v Evropi.


 

Partnerstvo podjetij Vestas in ArcelorMittal

Dansko podjetje Vestas, globalni partner energetske industrije na področju rešitev za trajnostno energijo, je vzpostavilo partnerstvo z luksemburškim podjetjem ArcelorMittal za uvedbo jekla z nizkimi emisijami ogljika, ki znatno zmanjša emisije ogljikovega dioksida v življenjski dobi pri proizvodnji stolpov vetrnih turbin.
 
Jeklo z nizkimi emisijami ogljika se proizvaja iz 100 % jeklenih odpadkov.

Jeklo, ki ga ArcelorMittal proizvaja v belgijskem mestu Charleroi, ima enako kakovost in tehnološko zmogljivost kot konvencionalno proizvedeni materiali.

Vetrne turbine, ki bodo nameščene na vetrnem polju Baltic Power na Poljskem, bodo v primerjavi s tradicionalnimi turbinami za 66 % zmanjšale emisije, ustvarjene vzdolž dobavne verige.

To je eden od načinov za proizvodnjo vetrnih turbin na čistejši in okolju prijaznejši način.
Medtem ko je energija, ki jo proizvajajo običajne turbine, zelena, pa lahko njihova gradnja onesnažuje okolje, saj se pri tem uporabljajo energetsko intenzivni materiali, kot sta jeklo in železo.

Ker si vlade in industrije prizadevajo za doseganje podnebnih ciljev, postaja sektor obnovljivih virov energije v središču pozornosti, da postane bolj trajnosten.
 

O podjetju ArcelorMittal

ArcelorMittal S.A. je mednarodna jeklarska korporacija s sedežem v Luksemburgu v istoimenski državi. Je vodilno jeklarsko in rudarsko podjetje na svetu, prisotno v 60 državah. Leta 2022 je podjetje doseglo prihodke v višini 75,97 mlrd EUR in proizvodnjo surovega jekla v višini 59 mio metričnih ton, medtem ko je proizvodnja železove rude dosegla 45,3 mio metričnih ton. Podjetje ArcelorMittal kotira na borzah v New Yorku, Amsterdamu, Parizu, Luksemburgu in na španskih borzah v Barceloni, Bilbau, Madridu in Valencii.


Viri: Factiva, Energy Voice, Dow Jones, Baltic Power

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
Gospodarstvo ter vmožnosti vstopa na poljski trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: