Baltske države potrdile smernice za baltski železniški projekt RB Rail

sreda, 09. maj 2018

Estonska, latvijska in litovska ministrstva, pristojna za promet, so potrdila smernice za baltski železniški promet. Gre za skupen standard projektiranja, ki je obvezen za načrtovanje, gradnjo in delovanje železniške infrastrukture.

Poslovnik za oblikovanje smernic je pripravila francoska družba SYSTRA S.A., skupina za svetovanje in inženiring, ki je bila predhodno izbrana na javnem natečaju za razvoj enotnih smernic za oblikovanje železniškega globalnega projekta Rail Baltic.

Odobritev smernic za načrtovanje projekta Rail Baltic je bil eden od ključnih mejnikov za izvedbo projekta in izpolnjevanje obveznosti, sprejetih na podlagi sporazuma o donaciji, podpisanega z INEA.

Poslovnik za projektne smernice določa ključne zahteve in standarde za baltsko železniško povezavo, tirnice, nasipe in zemeljske površine, hidravlične, drenažne in prepustne naprave, mostove, nadvoze, predore in podobne objekte, energijo, sistem vodenja signalov, telekomunikacijski sistem, nadzor in pridobivanje podatkov (SCADA), infrastrukturne zmogljivosti, kot so postaje, prehodni zanki, križišča, postajne in potniške platforme, okoljske zahteve, prilagajanje podnebnim spremembam, zahteve BIM, arhitekturne in krajinske zahteve, zanesljivost, razpoložljivost in vzdržljivost ter varnost (RAMS).

V postopku določanja glavnih projektnih parametrov je bilo preučeno, kako izbrati parametre, ki bodo železniški infrastrukturi dali večjo vrednost, vendar so še vedno v skladu s tehničnimi specifikacijami EU za interoperabilnost (TSI-P2, F1). Zato je bilo dogovorjeno, da se največja konstrukcijsko določena hitrost za potniške vlake poveča na 249 km/h, največja operativna hitrost pa na 234 km/h, da se določi 25 ton kot največja osna obremenitev in 1050 metrov kot največja dolžina tovornega vlaka. Možnosti za izjeme so predvidene v upravičenih primerih.

Železniška infrastruktura Rail Baltic ne bo imela nivojskih prehodov s cestami in z železnico v višini 1.520 mm, razen če ni na voljo nobenih drugih rešitev. Za vzdrževanje in storitve v sili morajo imeti dostop do glavne ceste na vsake dva ali tri kilometre. Železnica bo imela balastne proge, njen energetski sistem pa bo eden od 2 x 25 kV. Pri upravljanju prometa bo uporabljen najnovejši sistem za upravljanje evropskega železniškega prometa ERTMS - raven 2, izhodišče 3. Smernice za oblikovanje bodo omogočile interoperabilnost  železnice in pospešile načrtovanje in gradnjo železnic v treh baltskih državah.

Podjetje RB Rail AS, ki je bilo ustanovljeno oktobra 2014, je osrednji koordinator projekta Rail Baltic za izgradnjo nove hitro konvencionalne evropske elektrificirane železniške proge z dvosmerno železniško progo od Talina do litovsko-poljske meje. Delničarji RB Rail so železniške družbe Estonije, Litve in Latvije; Rail Baltic Estonia OU, UAB Rail Baltica Statyba in SIA Eiropas Dzelzcela Linijas.
Rail Baltic (RB Rail) je projekt za izgradnjo neposredne železniške povezave med baltskimi državami in evropskim železniškim omrežjem.


Vir: Baltic News Service

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta