Baltske države so v sporu glede trgovine z električno energijo na rusko-latvijski meji

torek, 10. november 2020

5. novembra je litovski Nacionalni svet za regulacijo energije (National Energy Regulatory Council- VERT) sporočil, da Latvija in Estonija nista upravičeni do začetka trgovanja z električno energijo prek svojih medsebojnih povezav z Rusijo, na podlagi nove trilateralne baltske metodologije, dokler je ne potrdijo vsi trije tržni regulatorji.

Vendar pa je estonski operater prenosnih omrežij (TSO) Elering dejal, da so bili 5. novembra izpolnjeni vsi predpogoji za odprtje rusko-latvijske meje in trgovine z električno energijo.

VERT vztraja, da Latvija in Estonija ne moreta začeti trgovanja z električno energijo, dokler nove metodologije ne potrdijo vsi trije tržni regulatorji. Litovski regulator pa nove metodologije še ni odobril. Po poročanju VERT-a je trenutno še vedno v veljavi trilateralna baltska metodologija o trgovini z električno energijo s tretjimi državami, odobrena leta 2018. Po tej metodologiji iz leta 2018, znaša zmogljivost baltskih držav za trgovino z električno energijo z Rusijo in Belorusijo, razen s Kaliningradsko regijo, nič MW.

Vendar pa Elering trdi, da se je sporazum iz leta 2018 iztekel 4. novembra 2020, z zagonom beloruske jedrske elektrarne Astravyets in da je bilo točno to dogovorjeno v sporazumu. Po mnenju estonskega TSO-ja trenutno velja nov sporazum, ki so ga predložili estonski, latvijski in litovski sistemski operaterji prenosnih omrežij. Po besedah Eleringa je nov sporazum o dodeljevanju zmogljivosti odobren tudi s strani estonskega Urada za konkurenco, enako pa velja za Latvijo. Zato po njegovem mnenju trgovina z električno energijo lahko poteka od 5. novembra dalje.
 
Litovsko ministrstvo za energetiko je 6. novembra sporočilo, da so baltski operaterji prenosnih sistemov razpravljali o tem, kako urediti razlike, in opozorilo, da je največji skupni dosežek, da vse tri baltske države ne trgujejo z Belorusijo, obseg trgovine z Rusijo pa je bistveno manjši.
 
Litovski TSO Litgrid je dejal, da je že začel posvetovanja o novi trilateralni metodologiji. Toda VERT je opozoril, da so posvetovanja potekala šele 5. novembra, zato je nerealno, da je bila metodologija tako hitro odobrena.

Litva je 3. novembra zaustavila trgovanje z električno energijo z Belorusijo zaradi zagona jedrske elektrarne Astravyets.
 
VERT je 6. novembra objavil, da je preklical dovoljenja za uvoz električne energije iz Belorusije sedmim podjetjem: Energridas, Alpiq Energy, AJ Power, Aiveks, Energijos Kodas, A. En. Slovensko in Spectrum Baltic. VERT je hkrati opozoril, da bodo podjetja, ki se bodo ukvarjala s trgovanjem brez dovoljenja, kaznovana z globami v višini do 10 % njihovega dohodka, prejetega od teh dejavnosti.
 
Litgrid pravi, da bi po novi trilateralni metodologiji, največja možna količina električne energije, ki bi jo baltske države iz Rusije lahko uvozile prihodnje leto, znašala 4,2 mlrd kWh ali 6,6 mlrd kWh, če se ne uporabi 0,62 koeficienta.
 

 
Viri: Factiva, Latvian News Agency, Newsbase Daily News
 
Več informacij o globalnih trendih na področju energetike