Litva

Predstavitev gospodarstva Litve

Predstavitev države

 
Uradni naziv Lietuvos Respublika / Republika Litva
Mednarodna oznaka LT/LTU 
Glavno mesto Vilnius (Vilna)
Velikost (km2) 65.300
Prebivalci (mio) 2,8
Uradni jezik Litvanski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (77,2 %), pravoslavci (4,1 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka +370
  

Prebivalstvo Litve


Litva ima 2,8 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Vilnius 542.000
Kaunas 375.000
Klaipeda 192.000
Siauliai 131.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

11. marca 1990 je parlament glasoval za ponovno vzpostavitev litovske neodvisnosti. Nova ustava je bila sprejeta 25. oktobra 1992.

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Seimas) ima 141 članov. 71 je izvoljenih neposredno, 70 pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu. Stranke potrebujejo 5% glasov za vstop v parlament, z izjemo strank, ki predstavljajo narodnostne manjšine. Volilno pravico imajo vsi litovski državljani starejši od 18 let.

Volitve:

Zadnje volitve so potekale oktobra 2020 (parlamentarne) in maja 2019 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo oktobra 2024; naslednje predsedniške pa v letu 2024.

Vodstvo države:

Predsednik je izvoljen neposredno. Zadnje predsedniške so potekale 12. in 26. maja 2019. V drugem krogu je zmagal Gitanas Nauseda in tako premagal zmagovalko prvega kroga predsedniških volitev, Ingrido Šimonyte. 

Izvršilna oblast:

Zadnje volitve so potekale 11. in 25. oktobra 2020. Največ glasov je dobila Domovinska unija, ki skupaj z Liberalnim gibanjem in Svobodno stranko tvori novo koalicijo, Skupaj imajo 74 od 141 sedežev v parlamentu.

Predsednica vlade: Ingrida Šimonyte (Domovinska unija - Homeland Union).

 

V letu 2004 se je Litva priključila EU in NATO, je pa tudi članica WTO (World Trade Organization). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 45 45 45
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 74,1 69,0 64,6 55,4 49,6
 BDP per capita (v EUR): 26.168 24.365 22.822 19.773 17.733
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 136,4 129,9 124,1 101,3 96,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 48.173 45.903 43.835 36.159 34.398
 Rast BDP (v %): 2,8 1,1 1,8 5,0 -0,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,5 7,0 7,3 7,1 8,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,2 8,4 17,6 4,6 1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -41,0 -38,4 -36,1 -29,8 -25,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 36,4 34,7 33,0 28,0 25,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,3 1,7 -2,2 15,9 0,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,7 3,8 0,0 18,7 -4,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 1,7 3,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 33,2+ 179,4 127,6 103,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,9+ 66,8 52,9 39,1
Stopnja tveganja države (op): / 33 32 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 11Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/) Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Litvi


Predpisi EU in litovski nacionalni zakoni zagotavljajo prednostno pravico do zaposlitve predvsem litovskim državljanom in Evropejcem. Le če med temi kategorijami ni zahtevanih strokovnjakov, je mogoče zaposliti tujca iz tretjih držav. V ta namen je potrebno pridobiti ustrezno delovno dovoljenje že pred selitvijo v Litvo.

Na litovskem trgu dela je največ povpraševanja po inženirjih, voznikih tovornjakov ter kuharjih.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna plača od 1. januarja 2023 znaša 840 EUR na mesec.
 
Po podatkih državnega statističnega urada se je povprečna bruto mesečna plača v Litvi v Q3 2022 zvišala na 1,799 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje -1,2 -2,2 2,5
Rast javne potrošnje 0,9 0,6 0,5
Rast investicij 4,6 -3,5 2,3


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU,IMF; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Litva je v letu 2021 izvozila za 28,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 29,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Litva največ izvažala nafto in plin, pohištvo, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Rusijo (10,8 % od celotnega izvoza), sledijo Latvija, Nemčija, Poljska in ZDA.
  • Litva je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (12,7 % od celotnega uvoza), sledijo Poljska, Rusija, Latvija in Nizozemska.

 

Litva - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,8 Mineralna goriva, olja 10,2
Stroji, jedrski reaktorji 9,9 Pohištvo 8,2
Vozila 8,9 Stroji, jedrski reaktorji 7,1
Električna in elektronska oprema 8,0 Električna in elektronska oprema 6,5
Plastika in plastični izdelki 5,4 Plastika in plastični izdelki 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 12,7 Rusija 10,8
Poljska 12,1 Latvija 9,4
Rusija 12,1 Nemčija 8,2
Latvija 7,7 Poljska 7,9
Nizozemska 5,2 ZDA 6,3
Slovenija (28. mesto) 0,4 Slovenija (52. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Litvi so v letu 2020 znašale 25,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 20,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Litve so v letu 2020 znašale 9,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 49,7 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Litvi 2020 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 


Poglejte si tudi: