Litva

Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 73.107 40.251 113.358 32.855
2016 54.973 38.180 93.154 16.793
2017 83.372 33.172 116.544 50.200
2018 69.997 39.729 109.726 30.267
2019 95.434 41.323 136.757 54.111
2020 103.464 39.059 142.524 64.405
2021* 75.171 28.572 103.742 46.599


Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).


Slovenski izvoz v Litvo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
63 % 65.216 Farmacevtski proizvodi
5 % 5.177 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 4.100 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 4.018 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 3.846 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
2 % 2.129 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Litve v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 5.802 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
14 % 5.399 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 4.745 Tobak in tobačni nadomestki
9 % 3.487 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 3.126 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in guma
6 % 2.496 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

      

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk