Litva

Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Litve v balgovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
38 42 38 38 39 39


Slovenija je v letu 2022 v Litvo izvozila za 179 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 67 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 246 mio EUR.
S tem se je Litva lani uvrstila na 39. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 83.372 33.172 116.544 50.200
2018 69.997 39.729 109.726 30.267
2019 95.434 41.323 136.757 54.111
2020 103.464 39.059 142.524 64.405
2021 127.649 52.862 180.511 74.787
2022 179.428 66.866 246.294 112.562
2023* 105.177 32.831 138.008 72.347


Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz v Litvo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
64 % 114.882 Farmacevtski proizvodi
6 % 9.954 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 7.796 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 6.841 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 4.299 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
2 % 4.189 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Litve v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 11.455 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 10.002 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 5.167 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 4.802 Tobak in tobačni nadomestki
7 % 4.756 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 3.338 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

      

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi: