Litva

Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 59.311 32.792 92.103 26.518
2014 69.199 45.594 114.793 23.605
2015 73.107 40.251 113.358 32.855
2016 54.973 38.180 93.154 16.793
2017 83.372 33.172 116.544 50.200
2018 69.997 39.729 109.726 30.267
2019* 29.614 14.104 43.718 15.510

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).

voz v Litvo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
57 % 40.080 Farmacevtski proizvodi
10 % 6.826 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 3.725 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 2.789 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 2.064 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
2 % 1.453 Razni proizvodi kemijske industrije

 

Slovenski uvoz iz Litve v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 8.294 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
12 % 4.736 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 4.732 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 3.341 Meso in užitni klavnični proizvodi
7 % 2.864 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 1.904 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

     

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk