Litva

Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 54.973 38.180 93.154 16.793
2017 83.372 33.172 116.544 50.200
2018 69.997 39.729 109.726 30.267
2019 95.434 41.323 136.757 54.111
2020 103.464 39.059 142.524 64.405
2021 128.582 52.753 181.335 75.829
2022* 28.356 8.979 37.335 19.377


Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).


Slovenski izvoz v Litvo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
64 % 82.254 Farmacevtski proizvodi
6 % 7.772 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 5.716 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 4.818 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.837 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
2 % 2.741 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Litve v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 8.093 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 6.137 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 5.655 Tobak in tobačni nadomestki
9 % 4.849 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 4.551 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 3.568 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2021.

 

Podjetja na trgu

      

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk