Litva

Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo


Predstavljamo vsebine:

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Litve v balgovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
38 38 39 39 33

Slovenija je v letu 2023 v Litvo izvozila za 204 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 67 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 271 mio EUR.
S tem se je Litva lani uvrstila na 33. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo

Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 69.997 39.729 109.726 30.267
2019 95.434 41.323 136.757 54.111
2020 103.464 39.059 142.524 64.405
2021 127.649 52.862 180.511 74.787
2022 179.428 66.866 246.294 112.562
2023 204.333 66.968 271.302 137.365
2024* 37.622 35.517 73.139 2.105


Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).       
 

Slovenski izvoz v Litvo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
62 % 127.135 Farmacevtski proizvodi
6 % 12.995 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 12.145 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 10.189 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 5.742 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 2.897 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila


Slovenski uvoz iz Litve v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 11.834 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 7.683 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 5.720 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 5.499 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 5.021 Tobak in tobačni nadomestki
6 % 3.748 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

      

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: