Litva

Gospodarske panoge Litve


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na litovski trg
Gospodarske panoge Litve – Živilska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu

Gospodarstvo ter možnost vstopa na litovski trg

Vpogled v trg

Litva se je pridružila EU leta 2004 in kmalu po tem je država doživela znatno rast in hitro posodobitev gospodarstva.

Litva ima majhno, odprto gospodarstvo, na katerega močno vplivajo zunanji dejavniki, kot so gospodarski rezultati njenih glavnih trgovinskih partneric.

Storitveni sektor prispeva 68 % BDP in zaposluje več kot 2/3 aktivnega prebivalstva. Najpomembnejša segmenta storitvenega sektorja sta IKT in turizem.

Slovenija je imela v letu 2022 z Litvo 246 mio EUR blagovne menjave. Največ Slovenija v Litvo izvozi farmacevtskih izdelkov. V tej kategoriji je izvoz v letu 2022 dosegel 114,88 mio EUR, kar predstavlja 64 % celotnega slovenskega izvoza v Litvo.

Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Litva; v 1.000 EUR) 


Največ farmacevtskih izdelkov je Litva v letu 2022 uvozila iz Nemčije, Latvije, Poljske in Slovenije (7,8 % celotnega farmacevtskega uvoza).
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 28 % BDP in zaposluje približno 1/4 aktivnega prebivalstva. 

Glavne industrijske panoge so proizvodnja elektronskih izdelkov, kemična in strojna industrija, obdelava kovin, proizvodnja gradbenega materiala in gospodinjskih aparatov, ter živilska, tekstilna in pohištvena industrija.

Pomembna segmenta sta tudi rafinerija nafte in ladjedelništvo.

 

Tržni izzivi

 • neučinkovita vladna birokracija
 • pomanjkanje regulativne preglednosti
 • demografski trendi, kot so staranje prebivalstva in izseljevanje delovne sile
 • majhen domači trg


Priložnosti na trgu

Pomembnejša perspektivna področja za izvoznike in tuje vlagatelje so:
 
 • infrastrukturni projekti
 • gradbeništvo
 • obnovljiva energija, zlasti vetrna in biomsa
 • IKT
 • dobava glavnim industrijskim sektorjem (živilska, kemična, lesna, tekstilna in kovinska industrija. 


Vstop na trg 

 • V Litvi ni zakonov, ki bi urejali razmerje med tujim podjetjem in njegovimi distributerji ali zastopniki. Določbe posamezne distribucijske pogodbe določajo pogoje razmerja.
 • Vstop na litovski trg je možen preko agentov, distributerjev, lokalne podružnice ali skupnega podjetja z lokalnim partnerjem.
 • Tako kot pri vstopu na katerikoli tuji trg, je priporočljivo najprej opraviti temeljito analizo trga, ki je podlaga za uspešno trženjsko strategijo.


Gospodarske panoge Litve – Živilska industrija

 
Vpogled v industrijo 

Živilsko-predelovalna industrija je največja industrija v Litvi, saj predstavlja približno 15 % celotne proizvodne.
 
Nordijske države, še posebej Švedska, so glavne vlagateljice v litovsko živilsko industrijo.
 
Zaradi močnega kmetijskega in živilskega sektorja v Litvi, je industrija predelave mleka, mesa in žit precej dobro razvita.
 
Pomemben segment litovske živilske industrije je tudi predelava rib in morskih sadežev. V državi je približno 100 podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo rib.

Velik del izdelkov tega segmenta Litva izvozi, predvsem v države EU, vključno z Nemčijo, Dansko, Latvijo in Italijo.

 
Vodilni proizvajalci v litovski živilski industriji 

 • Največji proizvajalec pekovskih izdelkov v državi je družba Vilniaus Duona, ki je v lasti finskega podjetja Vaasan & Vaasan.
 • Fazer Gardesis je tretji največji proizvajalec pekovskih in slaščičarskih izdelkov v Litvi s približno 10 % tržnim deležem.
 • Poraba mesa na prebivalca je visoka. Nekateri izmed največjih litovskih proizvajalcev mesa so Biovela Group, Vilniaus Paukstynas (v lasti KG Group), Nematekas in Samsonas. Litovski trg mesa se še naprej sooča z omejitvami izvoza v Rusijo, zato se litovski proizvajalci mesa poskušajo preusmeriti na druge izvozne trge.
 • Družba ICECO (prej Kraitene) je velika proizvajalka in vodilna litovska izvoznica sladoleda in drugih zamrznjenih živil, kot so kot ribe, ki predstavljajo 60 % proizvodnje družbe. ICECO izvozi 35 % proizvodnje, trenutno pa se osredotoča na širitev izvoza v Nemčijo. ICECO proizvaja tudi izdelke v imenu domačih in tujih podjetij, hkrati pa tudi trži vrsto izdelkov lastne blagovne znamke.

 
Napovedi porabe hrane 

 • Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo poraba hrane in pijače v Litvi v letu 2023 upočasnila, predvsem zaradi visoke inflacije.
 • Srednjeročno bo rast porabe poganjala višja raven razpoložljivega dohodka.
 • Staranje prebivalstva in manjša gospodinjstva, spodbujajo povpraševanje po vnaprej pripravljenih živilskih izdelkih. 


Največja litovska podjetja v živilski industriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Zemaitijos Pienas AB 276,68
Rokiškio suris AB 252,80
Vilkyškiu Pienine AB 245,89
Pieno Žvaigždes AB 214,87
Roquette Amilina Ab 207,61
Pieno Zvaigzdes Ab Filialas 143,38
Norvelita Uab 142,91


Ostale perspektivne panoge na trgu


Fintech

Litovski fintech sektor hitro raste. Država privablja vedno več tujih fintech start up podjetij, kar je posledica poenostavljenega regulativnega postopka.

Število fintech podjetij se je leta 2022 povečalo za 20 %, eksponentno pa raste tudi število delovnih mest v sektorju.

Večina teh novih delovnih mest je osredotočenih na IT, razvoj programske opreme, skladnost in preprečevanje pranja denarja ter razvoj poslovanja.
 

Gradbeništvo 

Gradbeni sektor v Litvi hitro raste. Litovska gradbena industrija se je leta 2022 realno povečala za 3,2 %, predvsem zaradi državne porabe in nadaljevanja stanovanjskih projektov, ki so se začeli leta 2021.

Širitev tega sektorja dodatno spodbujajo razvojna sredstva EU, ki financirajo obnovo železnic, regionalnih cest, pristanišč in letališč ter gradnjo novih naravovarstvenih objektov.

Priložnosti lahko tuja podjetja najdejo v izvozu skoraj vseh izdelkov, povezanih z obnovo in gradnjo stavb, vključno z barvami, vrati, okni, vodovodno opremo, razsvetljavo, izolacijskimi materiali, ogrevalnimi sistemi, orodji in stroji.


IKT

Litovski IT trg hitro raste. Trg računalnikov in perifernih naprav v Litvi je dobro razvit in na trgu so prisotni vsi večji dobavitelji strojne in programske opreme.

Litovski IT sektor je bil v zadnjih letih osredotočen na ustvarjanje potrebne infrastrukture za izpolnjevanje zahtev informacijske družbe.

Povpraševanje po razvoju programske opreme in svetovanju hitro narašča. Veliko povpraševanja je po podpornih omrežjih, vključno z omrežji LAN in WAN, ter po internetnih aplikacijah.

 
Laserska industrija 

Litovska laserska industrija je v letu 2022 beležila 21 % rast in ustvarila 210 mio EUR prometa.

Povprečna 10 letna rast industrije je bila 16,2 %, kar je 10 krat več od evropskega industrijskega povprečja.

V litovski laserski industriji deluje 60 podjetij, v katerih je 1.600 zaposlenih, od tega 10 %. Podjetja v tej industriji so povezana z univerzami, ki usposabljajo specialiste in razvijajo nove izdelke.

Litovske laserske tehnologije so priznane in konkurenčne na svetovni ravni. Strokovnjaki v tem sektorju naj bi v bližnji prihodnosti začeli sodelovati tako z raziskovalnimi institucijami v Tajvanu, kot tudi s proizvajalci elektronike v Južni Koreji.

Septembra 2023 bodo odprli litovski raziskovalni center za lasersko tehnologijo na tajvanskem raziskovalnem inštitutu za industrijsko tehnologijo (ITRI), povezujejo pa se tudi z južnokorejskima družbama Samsung in LG.
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Trade Map
 • Fitch Solutions
 • MarketResearch
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2023Poglejte si tudi: