1. 1. 2023 so v Litvi začele veljati nekatere spremembe v farmacevtski zakonodaji

torek, 11. april 2023
 
  • Nove spremembe farmacevtske zakonodaje v Litvi bodo negativno vplivale na proizvajalce zdravil, ki delujejo v državi.
  • Splošno povpraševanje po zdravilih se bo povečalo zaradi povečanega dostopa do nadomestil za zdravila.
  • Ministrstvo za zdravje bo po novem izvajalo javno naročanje na področju zdravstva in postopek centraliziralo.
  • Prekinitev dobavnih verig v Litvo še naprej zmanjšuje prodajo proizvajalcev zdravil.
 

Nove zahteve glede cen in povračil za zdravila 

Na pobudo litovskega Ministrstva za zdravje so 1. januarja 2023 v Litvi začele veljati nekatere spremembe farmacevtske zakonodaje. Te spremembe se nanašajo na nove zahteve glede cen in povračil za zdravila, pri čemer cene zdravil, ki jih povrne država, zdaj temeljijo na povprečnih cenah držav EU z najnižjimi cenami v košarici zunanjih referenčnih cen Litve.

Dodatno so posodobljene interne skupine cenikov, ki vključujejo biološka zdravila

Spremembe so socialno naravnane in bodo omogočile, da bo več prebivalcev države deležno povračil za zdravila, javna sredstva pa bodo uporabljena učinkoviteje, kar bo zagotovilo pravočasno ovrednotenje novih zdravil za njihovo uvrstitev na seznam povračil zdravil. 

Te spremembe bodo povečale tudi konkurenco med farmacevtskimi dobavitelji, kar bo povzročilo nižje cene zdravil. Čeprav bodo te politike povzročile večji dostop pacientov do zdravil, je malo verjetno, da bo vlada povečala javno financiranje medicine in dajala prednost stroškovni učinkovitosti. Posledično se bodo proizvajalci zdravil v Litvi soočili s precejšnjimi izzivi na farmacevtskem trgu zaradi nadaljnjega uveljavljanja agresivnih ukrepov za omejevanje stroškov. 
 
Litovsko ministrstvo za zdravje ocenjuje, da bo z uporabo teh orodij, zaradi povečane konkurence in sprememb osnovnih cen, njihovo gospodarsko breme zmanjšano za 18,5 mio EUR. Ti prihranki bodo namenjeni vrednotenju inovativnih zdravil za vključitev v shemo povračil.

Po podatkih litovskega državnega sklada za zdravstveno zavarovanje (VLK) je Litva leta 2022 za nadomestila za zdravila zagotovila 453 mio EUR. Leta 2023 naj bi ta znesek narasel na 491 mio EUR. 

Skupna prodaja farmacevtskih izdelkov je na litovskem trgu v letu 2022 ocenjena na 864,8 mio. V letu 2023 naj bi prodaja farmacevtskih izdelkov narasla za 5,7 % na 914 mio EUR.

 

Tudi Litva se spopada s pomanjkanjem zdravil na trgu 

Tako kot večji del Evrope se tudi Litva spopada s pomanjkanjem zdravil, ki so ga poslabšale motnje v dobavnih verigah zaradi pandemije Covid-19 in vojna v Ukrajini. 
 
O tem, da naraščajoči stroški energije še dodatno poslabšujejo pomanjkanje zdravil na trgu, si lahko preberete v tem prispevku.
 
V skladu s farmacevtsko zakonodajo v Litvi, je registracijski zavezanec katerega koli zdravila dolžan obvestiti Državno službo za nadzor zdravil (LPT) o začasni ali trajni motnji dobave zdravila lekarnam in bolnišnicam. 
 
Ti zbrani podatki kažejo, da je v Litvi prišlo do stalno visoke stopnje začasnih in trajnih motenj v preskrbi z zdravili, ki so se povečale v letih 2021 in 2022.
 
Za ublažitev motenj LPT upravlja sistem za spremljanje prisotnosti zdravil na litovskem trgu z zbiranjem informacij o zdravilu, s stanjem v skladiščih vele-trgovinskih podjetij ter o prodaji zdravila vsem lekarnam. 
 
Litovsko Ministrstvo za zdravje je decembra 2022 začelo s serijo brezplačnih izobraževanj, na katerih so zdravnikom in farmacevtom predstavili načela racionalnega predpisovanja zdravil, s čimer so poskušali ublažiti motnje v preskrbi.
 

 

Načrtovana centralizacija javnega naročanja v obdobju 2023-2026 

Litovsko Ministrstvo za zdravje v obdobju 2023–2026 načrtuje dosledno centralizacijo vseh nabav zdravil s povračilom stroškov, ki jih trenutno izvajajo podrejene ustanove. 

Centralizacija javnega naročanja bo prispevala k učinkoviti porabi sredstev, večji transparentnosti in zmanjšanju tveganja korupcije v zdravstvu v državi. 


Proces centralizacije bo potekal v 4 fazah, pri čemer se bodo procesu v obdobju 2023–2026 pridružile tudi nekatere bolnišnice in univerze. 

Centralizacija javnih naročil bo negativno vplivala na proizvajalce zdravil, ki trenutno delujejo v Litvi, zaradi večje pogajalske moči, ki jo bo imelo Ministrstvo za zdravje. 

Proizvajalci zdravil bodo morali pristati na večje popuste pri prodaji svojih zdravil, če bodo hoteli vstopiti na litovski trg. 

Vendar zaradi relativno majhne velikosti trga zmanjšana marža ne bo bistveno vplivala na velike globalne farmacevtske korporacije.
 

Viri: Factiva, Fitch Solutions
 


Preberite še: 

Globalni trendi na področju farmacije

Priložnosti na litovskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: