Banque de France optimistična glede izhoda Francije iz krize

ponedeljek, 28. junij 2021


Centralna banka (Banque de France) je popravila napoved rasti BDP za leto 2021 navzgor na 5,75% (iz 5,5 %), kar je nad povprečjem evroobmočja (4,6%). Glede na ankete o poslovnih tendencah se bo gospodarska aktivnost pospešila v tretjem in četrtem četrtletju. Že v drugem četrtletju so zaznali povečanje aktivnosti, kljub težavam z oskrbo v nekaterih sektorjih. Na prvem mestu okrevajo storitve v maju/juniju (hotelirstvo in restavracije). Prihodnje leto naj bi rast BDP ostala visoka 4 %, v letu 2023 pa 2 %.  Gre za boljše napovedi, kot je bilo predvideno v marcu, izguba produktivnosti zaradi sanitarne krize je bila bolj omejena od začetne predvidene ocene. Francija bo dosegla stanje pred Covid tri mesece prej od predvidenega, to je v prvem četrtletju 2022.

Inflacija na letni ravni naj bi dosegla 1,5 % v letu 2021 (v oktobru vrh z 2,1 %) in se bo  ohranila v letih 2021 in 2022 na višini 1,2 %, predvsem zaradi vplivov industrijskih vhodnih cen na cene industrijskih proizvodov navzgor, vendar bo zaradi zmerne rasti plač ostala omejena.

Močno rast BDP bo v glavnem spodbujal prispevek domačega povpraševanja v letih 2021 in 2022, tako potrošnje kot naložb. Kupna moč gospodinjstev bo v porastu v letih 2021 in 2022. Poraba gospodinjstev naj bi se leta 2022 dodatno povečala, zahvaljujoč presežkom prihrankov. Banque de France ocenjuje, da so konec marca prihranki znašali 143 mrd EUR in bi lahko dosegli 185 mrd  EUR konec leta. Ocena je, da bi lahko porabili 20 % teh prihrankov. Za podjetja se pričakuje  visoka investicijska stopnja (po precejšnjem padcu v l. 2020) in sicer  9,7 %  povečanje v letu 2021 in v letu 2022 3,4 %.
 
Med tveganji  napovedi so zlasti sanitarno tveganje, obseg in hitrost uporabe presežnih finančnih prihrankov gospodinjstev, pritiski na cene surovin in možno povečanje težav glede zaposlovanja.
 
Stopnja brezposelnosti naj bi v prvi polovici leta 2022  dosegla 9,3%, preden se bo leta 2023 znižala in znašala pod 9%.
 
Več informacij o napovedih rasti na spletnih straneh Banque de France (makroekonomske napovedi v juniju 2021)


Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si
 
 

Želite izvedeti več?


Naše vsebine:

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč v Franciji
Gospodarske panoge Francije