Baza Access2Markets vključuje tudi podatke o sankcijah EU

torek, 29. marec 2022

 
Evropska komisija v okviru spletnega orodja Access2Markets zagotavlja podatke za posamezne proizvode vezane na tarife in davke, pravila o poreklu, zahteve za proizvode, carinske postopke, trgovinske ovire in statistične podatke.
 
Nedavno pa je podatkovno zbirko nadgradila z novim področjem vezanim na sankcije EU, vezane na vse države.
 


 

Za Rusijo to področju vključuje tudi rubriko Pogosto zastavljena vprašanja.
 
Omejitve uvoza v tretje države so vključene v področje Postopki in formalnosti. V okviru omejitev uvoza iz tretjih držav pa je še vedno v postopku nadgradnja za vključitev področja Rusije in Belorusije.
 
Za uporabnike, ki imajo vezane na sankcije dodatna vprašanja, je na voljo e-mail: RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu
 

Dostop do baze Access2Markets

 

Preberite še:

 
Blago z dvojno rabo – ureditev in sankcije za Rusijo
 
EU sprejela nadaljnje ukrepe v odziv na rusko vojaško agresijo