Bolgarija je leta 2021 največ povečala emisije CO2 v EU

torek, 28. junij 2022

Bolgarija je imela lani največji porast emisij CO2 v EU 

Po podatkih Eurostata so se emisije CO2 iz fosilnih goriv, v EU v letu 2021 povprečno povečale za 6,3 %. 

Največji porast so zabeležili v Bolgariji, kjer so se emisije CO2 v letu 2021 medletno povečale za 18 %.  Bolgarija je ustvarila večje količine CO2 zaradi povečane uporabe tekočih fosilnih goriv brez bio-goriv (+7 %), trdnih fosilnih goriv brez šote (+27,2 %) in zemeljskega plina (+12,6 %).
 
Druge države članice EU, ki so lani zabeležile visoko odstotno rast emisij CO2, so še Estonija (+13,1 %), Slovaška (+11,4 %) in Italija (+10,6 %). Edini državi članici, ki sta zabeležili zmanjšanje, sta Portugalska (-5,5 %) in Finska (-1,5 %).


Emisije CO2 iz rabe energije so največ prispevale k povečanim emisijam 

Leta 2021 so emisije CO2, nastale iz rabe energije, v EU predstavljale približno 75 % vseh toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi človekove dejavnosti.
 
Med dejavnike, ki negativno vplivajo na okolje, spadajo nenavadne podnebne razmere, kot so daljše in hladnejše zime ter toplejša poletja, gospodarska rast, promet in industrijske dejavnosti.
 
Viri škodljivih emisij so lokalizirani v državah, kjer se goriva kurijo za proizvodnjo električne energije ali proizvodnjo jekla. To vpliva na uvoz in izvoz energentov za vsako državo.

 
V letu 2021 so se emisije CO2 povečale predvsem zaradi vse večje uporabe trdnih fosilnih goriv, kar je prispevalo več kot 50 % k skupnemu povečanju. Tekoča fosilna goriva so k povečanju prispevala več kot 29 %, 21 % pa je mogoče pripisati povečanju uporabe zemeljskega plina. Zmanjšana uporaba šote je nekoliko ublažila povečanje izpustov CO2.
 

Sprememba emisij CO2 za obdobje 2020-2021 po državah EU, v % 

Država % spremembe
Belgija 4,1%
Bolgarija 18,0%
Češka 5,0%
Danska 4,7%
Nemčija 6,1%
Estonija 13,1%
Irska 5,8%
Grčija 3,5%
Španija 7,4%
Francija 4,9%
Hrvaška 4,9%
Italija 10,6%
Ciper 3,8%
Latvija 3,5%
Litva 2,2%
Luksemburg 3,5%
Madžarska 2,3%
Malta 2,1%
Nizozemska 2,0%
Avstrija 4,6%
Poljska 8,6%
Portugalska -5,3%
Romunija 6,6%
Slovenija 3,3%
Slovaška 11,4%
Finska -1,5%
Švedska 3,5%
EU 27 6,3%
 

Viri: Factiva, Bulgarian News Agency BTA, Eurostat
 

Preberite še: 

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij

Priložnosti na bolgarskem trgu