Bolgarsko Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je sprejelo dodatne ukrepe v zvezi z ekološko pridelavo živil

sreda, 22. avgust 2018
Bolgarsko Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je sprejelo ukrepe v zvezi z ekološkim kmetovanjem že konec leta 2017 in v začetku leta 2018. Pol leta kasneje, 4. avgusta 2018 je bolgarski nacionalni urad za revizijo objavil poročilo, v katerem je navedeno, da sistem za nadzor nad proizvodnjo in trženjem ekoloških živil ne ščiti dovolj interesov potrošnikov. Urad je revidiral nadzorni sistem v obdobju med januarjem 2016 in junijem 2017. Poročilo navaja, da nadzor nad ekološko kmetijsko hrano v Bolgariji ni dovolj učinkovit, saj ni informacij o vseh prodajnih mestih, ki prodajajo ekološko pridelane kmetijske proizvode in živila. Poleg tega Bolgarska agencija za varnost hrane ne nadzoruje ekoloških živil, ki se prodajajo v obratih prehrane in na spletu, predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne zakonodaje.

V odgovoru je Direktorat za ekološko pridelavo hrane navedel, de je v zvezi z ekološkim kmetovanjem bolgarsko Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo že sprejelo ustrezne dodatne ukrepe s posodobitvami nekaterih kontrolnih postopkov. Pripravljen je že nov odlok o certificiranju ekoloških pridelovalcev, ki bo zagotovil boljše sodelovanje in usklajevanje med ministrstvom, državnim kmetijskim skladom in Bolgarsko agencijo za varnost hrane. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bilo v letu 2018 prvič umaknjenih 96 certifikatov ekoloških pridelovalcev.

Vir: Bulgarian News Agency BTA

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije