Češka elektroenergetska družba CEZ vstopa na francoski trg obnovljivih virov energije

sreda, 02. maj 2018

Češka elektroenergetska družba CEZ bo v Franciji leta 2018 in 2019 začela postavljati prve vetrne elektrarne, saj je pridobila licenco za gradnjo in obratovanje vetrnih elektrarn s skupno kapaciteto 42,4 MW na štirih lokacijah v Franciji.

Družba CEZ je vstopila na francoski trg obnovljivih virov energije poleti 2017, ko je od ABO Wind prevzela devet projektov vetrnih elektrarn. V naslednjih petih letih lahko CEZ v Franciji postavi vetrne elektrarne s skupno kapaciteto do 100 MW. Sprva se bo družba osredotočila na postavljanje vetrnih elektrarn na kopnem.

Družba CEZ je trenutno dejavna na področju vetrne energije v Romuniji, Nemčiji, Turčiji in na Češkem. Skupna kapaciteta vetrnih parkov, ki jih CEZ upravlja v teh državah, je več kot 700 MW. Za primerjavo, proizvodna kapaciteta največje češke jedrske elektrarne v Temelinu, znaša približno 2.000 MW.

Družba CEZ bo najprej gradila vetrne turbine v Ascheres-le-Marche  med Parizom in Orleanom. Prve vetrne elektrarne v Franciji bodo lahko začele obratovati predvidoma v drugi polovici 2019.

Večinski lastnik CEZ je država, ki ima v družbi preko 70 % svojih delnic. V letu 2017 se je čisti dobiček družbe CEZ povečal za 30 % na 750.00 mio EUR, predvsem zaradi uspešne prodaje in povečanja proizvodnje električne energije s strani jedrskih elektrarn za 4 TWh. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v letu 2017 znašal 2,08 mlrd EUR, prodaja pa se je zmanjšala za 1 % na 7,94 mlrd EUR. CEZ je proizvodnjo električne energije iz tradicionalnih virov medletno povečal za 2 % na 60,9 TWh, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije pa za 25 %. Konec leta 2017 je družba CEZ zaposlovala 27.660 delavcev.
 
Vir: Ceska Tiskova Kancelar (CTK)

Več informacij o globalnih trendih na področju OVE