Cilji kitajskega gospodarstva v letu 2022

ponedeljek, 28. marec 2022
 

Cilj Kitajske je 5,5 % rast BDP v letu 2022

Glavni cilj, ki si ga bo kitajska vlada prizadevala doseči, je 5,5 % rast BDP v letu 2022. Predlagana rast BDP je ambiciozen cilj, vendar se zdi vlada odločena, da sprejme potrebne ukrepe za dosego tega cilja. Če želi Kitajska do leta 2035 postati srednje razvito gospodarstvo, potrebuje gospodarsko rast, ki bo vsaj 4,4 % na leto. 

Inflacija naj bi v letu 2022 znašala okrog 3 %, zelo nizka pa je bila tudi lani.

V 2022 naj bi ustvarili 11 milijonov novih delovnih mest. V letu 2022 bo 10,8 milijonov študentov diplomiralo. Brezposelnost (ki se meri le v mestih), znaša 5,5 % in se bo malenkost znižala. Bolj zaskrbljujoča je brezposelnost oseb, starih od 15-21 let. Za to starostno skupino bodo vzpostavili usposabljanja. Lokalne vlade bodo z državnega proračuna za ta namen prejele subvencije.

Zanimiva je postavka o znižanju davkov za leto 2022, ki znaša 2,5 milijard RMB (360 milijonov EUR), od tega je 1,5 milijard RMB (215 milijonov EUR) namenjenih subvenciji države za pokrivanje razlik med vstopnim in izstopnim davkom. Gre za ukrep, ki je namenjen predvsem MSP. Podjetja, ki npr. gradijo nove proizvodne zmogljivosti in večino opreme uvozijo, nimajo dovolj izstopnega davka, da bi ves vstopni davek dobile izplačan. V tem primeru bodo za ta namen dobila pomoč države.

Glede monetarne politike je prostor za ukrepanje bolj omejen kot v preteklosti. Od leta 2018 se je stopnja obveznih rezerv za banke nenehno zniževala in je zdaj med 11 in 12 %, od začetnih 17 %. 

Delež kitajskega javnega dolga v BDP je precej nizek in znaša 67,6 %. Povprečje evrskega območja znaša 97,8 %, ZDA 116,7 % (od tretjega četrtletja 2021) in Japonske 220 %.

Kljub temu, da je Kitajska svetovna tovarna, se je proizvodni delež kot odstotek BDP v zadnjem desetletju zmanjšal, od lanskega leta je opazna ponovna rast in tako kaže tudi za naprej. Vlada se osredotoča na krepitev konkurenčnosti proizvodnje, razvoj grozdov napredne proizvodnje, strateških nastajajočih industrij, digitalnih industrij, zelene transformacija in spodbujanje razvoja inovativnih MSP.

V letu 2022 bo centralna vlada povečala neposreden transfer lokalnim samoupravam za 1,5 milijard RMB (215 milijonov EUR) na 9,8 milijard RMB (1,4 milijarde EUR) za podporo naložbam v infrastrukturo. Sem je vključeno obsežno uvajanje 5G, pametna mesta, digitalizacija, razvoj podeželja, varstvo voda, integrirana prometna omrežja, itd.

Kitajska ima trenutno zgrajenih 30.000 km hitre železnice. Cilj do leta 2035 je zgraditi dodatnih 40.000 km.  

Opazen je premik od nadzora porabe energije k nadzoru emisij CO2, saj je vse več investicij v obnovljive vire energije. Največ je naložb v vetrno energijo, sledita hidroenergija in energija sonca. 

Ključni izziv ostaja COVID-19 in geopolitične napetosti (zaradi rusko-ukrajinske vojne). Pričakuje, da bo Kitajska vzdrževala strog nadzor nad pandemijo v okviru svoje dinamične politike Zero-Covid vsaj do marca 2023.

Vpliv konflikta na Kitajsko je precej omejen, glede na to, da je Rusija 11. trgovinski partner Kitajske z 2,4 %. Delež Kitajske v blagovni menjavi za Rusijo je bolj pomemben, saj znaša 17,9 %. Kitajska je največji trgovinski partner Rusije

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve


 

Preberite tudi:


Gospodarske panoge Kitajske

Napovedana rast povpraševanja po kitajskih sončnih panelih