Danska – uresničevanje ciljev zelenega prehoda z investiranjem v tehnologijo Power-to-X

četrtek, 22. december 2022
 

Danski družbi Ørsted in Skovgaard Energy podpisali pismo o nameri za izgradnjo tovarne Power-to-X


Energetski velikan, ki je delno v državni lastni in je eden največjih proizvajalcev zelene energije na Danskem, Ørsted in dansko podjetje, ki razvija metode obnovljivih virov energije, Skovgaard Energy sta podpisala pismo o nameri za razvoj/izgradnjo tovarne Power-to-X. Strani navajata, da bo objekt zgrajen v več fazah in bo prispeval k razvoju zelene danske industrije ter omogočil izvoz velikih količin zelenega vodika. 

Prva faza projekta bo imela pričakovano zmogljivost elektrolize 150 MW, ki jo bodo poganjale vetrne in sončne elektrarne na kopnem. Skovgaard Energy je že začel z razvojem tako projekta Power-to-X kot tudi povezanih kopenskih vetrnih in sončnih parkov, ki lahko omogočijo hitro dokončanje projekta. Vrednost prve faze naložbe je ocenjena na nekje med 1 in 5 milijardami DKK (približno med 134 in 672 milijoni EUR). 

Objekt Power-to-X, ki naj bi zgradili na severozahodu Jutlanda v mestu Idomlundu, naj bi v naslednjih fazah tudi sprejemal energijo, proizvedeno v vetrnih elektrarnah na energetskem otoku, ki se gradi na v Severnem morju (northseaenergyisland.dk/en). 

V omenjenih podjetjih zagotavljajo, da bo mogoče, če bo na Danskem in zunaj nje vzpostavljena potrebna vetrna zmogljivost na morju in vodikova infrastruktura, elektrarno razširiti na več kot 3 GW zmogljivosti elektrolize, vodik pa bo mogoče izvažati v velikem obsegu. Na ta način bo omogočena tudi izpolnitev političnih zavez, 4 - 6 GW zmogljivosti elektrolize do leta 2030. 

Skovgaard Energy skupaj s številnimi partnerji (npr. Vestas, Haldor Topsøe, Energy Technology Development and Demonstration Programme) že gradi tudi prvo dinamično Power-to-X elektrarno na svetu za proizvodnjo zelenega amonijaka. Tovarna bo lahko že od leta 2023 proizvedla 5.000 ton zelenega amonijaka na leto, kar bo lahko na letni ravni zagotovilo zmanjšanje CO2 za 8.200 ton. To je prvi v vrsti tovrstnih objektov, ki bodo zgrajeni na Danskem, s katerimi bodo uresničeni Danski podnebni cilji, hkrati pa bodo omogočili, da država postane vodilna na področju tehnologije Power-to-X. 


Pripravila:

Milena Stefanović Kajzer
Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen

 

Preberite tudi:

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja