Delavnica: Odlična sejemska predstavitev, 12. in 14. april 2022

ponedeljek, 21. marec 2022

Fizični, virtualni ali hibridni sejmi?

 
Vabimo vas, da se udeležite dvodnevnega spletnega seminarja in preučite, kako izkoristiti vse potencialne koristi, ki jih ponuja mednarodni sejem.

Sejemski nastop je mnogo več kot fizična prisotnost na sejmu ter pogovor z zainteresiranimi obiskovalci stojnice. Za maksimiranje izkupička sejemskega nastopa je pomembno opraviti vrsto dodatnih aktivnosti pred, med in po samim sejemskim nastopu. Z udeležbo na sejmu se podjetje izpostavljena velikemu krogu potencialnih kupcev. Zato je ključnega pomena tudi ustrezna predstavitev na spletu, saj obiskovalci na ta način iščejo dodatne informacije o podjetju ter njihovi ponudbi.

Fizični sejemski nastopi so, kljub pojavu epidemije, še vedno najbolj priljubljen način pridobivanja novih kupcev v B2B panogi. Predstavili vam bomo, kako izbrati pravi sejem in na njem izstopati.

Poleg fizičnih sejmov v ospredje prihajajo virtualni sejemski dogodki. Osredotočili se bomo na spremembe, ki jih prinašajo in  potrebne prilagoditve v podjetjih.

Vse te tematike bomo obravnavali na dvodnevni delavnici z organizatorji sejemskih nastopov ter marketinškimi strokovnjaki.
 

Program delavnice

 
Datum ure Delavnica Predavatelj
1.delavnica
12.4.2022
10.00 -13.00
 
Celostna spletna predstavitev podjetij ob sejemskih dogodkih Aljoša Todorovič,
Rok Kragelj, Madwise
2.delavnica
14.4.2022
10.00 – 12.00 Uspešna predstavitev podjetja na fizičnih sejmih Matjaž Rovan, SPIRIT Slovenia
12.30 – 14.30 Virtualni in hibridni sejmi Aljoša Todorovič,
Rok Kragelj, Madwise
 
 
1.delavnica: Celostna spletna predstavitev podjetij ob sejemskih dogodkih, bo zajemala sledeče vsebine:

•             Kakšni so trendi učinkovite celostne vizualne predstavitve podjetij na spletu
•             Kakšne spletne vsebine pripraviti za ustrezno komuniciranje in vabljenje obiskovalcev na sejemski dogodek
•             Možnosti zajemanja kontaktov že pred sejemskih dogodkom
•             Katera orodja in platforme uporabljati za izboljšanje komunikacije s potencialnimi kupci
•             Kako urediti spletne profile podjetja in zaposlenih na socialnih omrežjih
•             Primeri dobrih praks
 
2. delavnica bo sestavljena iz dveh delov in bo zajemala sledeče vsebine:

1.del: Uspešna predstavitev podjetja na fizičnih sejmih
•             Ustrezen izbor sejemskega dogodka in prijava za sodelovanje na sejmu
•             Izbor sejemskega prostora
•             Oblikovanje in oprema razstavnega prostora - postavitev sejemske stojnice
•             Izvedba logistike
•             Obveščanje javnosti o sejemskem nastopu
•             Osebje na sejemski stojnici
•             Obdelava vzpostavljenih poslovnih stikov in follow up
•             Primere dobrih praks in nasveti za izboljšave
 
2.del: Virtualni in hibridni sejmi - Kako izstopati na novih oblikah sejemskih dogodkov
 
•             Kako potekajo virtualni oziroma hibridni sejmi
•             Kaj komunicirati oziroma sporočati na predstavitvenih straneh virtualnih sejemskih platform
•             Metode pridobivanja kontaktov in rezervacij za sestanke
•             Katere aktivnosti izvajati pred, med in po virtualnem sejmu
•             Kakšne aktivnosti izvesti s pridobljenimi kontakti po sejemskem nastopu
 

Prijava in dodatne informacije

  
Prijave za udeležbo na delavnici zbiramo na tej povezavi do petka, 8. aprila 2022 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Udeležba na delavnicije brezplačna in omejena na 25 udeležencev iz mikro, malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Spletni seminar bo potekal v slovenskem jeziku v virtualni obliki. Povezavo vam pošljemo dan pred pričetkom izobraževalnega programa.
 
Sredstva za pripravo in izvedbo izobraževalnega programa »Kako do odlične sejemske predstavitve« za slovenska mikro, mala in srednje velika izvozno usmerjena podjetja zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na www.eu-skladi.si.
 
 
Več informacij:
  • Martin Zadel, SPIRIT Slovenija, e-mail: martin.zadel@spiritslovenia.si  
  

Prijava na delavnico

 
 

Želite izvedeti več?

 
Naše vsebine: