Dobri obeti za romunsko farmacevtsko industrijo

četrtek, 02. april 2020

Vrednost romunske farmacevtske industrije, vključno s proizvodnjo, distribucijo in maloprodajo, se bo letos povečala za skoraj 13 % na 14,1 mlrd EUR. Romunska farmacevtska industrija, ki v zadnjih 10 letih nenehno raste, bo letos verjetno dosegla še en vrhunec. Farmacevtska industrija raste kljub globoki gospodarski recesiji, s katero se letos spopada Romunija. Po ocenah nekaterih analitikov se bo romunsko gospodarstvo letos zmanjšalo za med 5 % in 7 %, kar je seveda odvisno od trajanja izrednih razmer in drugih dejavnikov, kot je na primer podpora, ki jo oblasti nudijo lokalnim podjetjem v času krize.

Romunska farmacija bo s svojimi dobrimi rezultati lahko prispevala tako k stabilnosti lokalnega gospodarstva kot tudi k zdravju Romunov.
Poleg farmacije naj bi se letos povečala rast tudi v drugih panogah, kot so trgovina s hrano, zdravstvena in socialna pomoč, IT sektor, kmetijstvo, distribucija energije in plina, distribucija vode in sanitarne storitve.

Povprečna letna stopnja rasti romunske farmacevtske industrije je v zadnjih devetih letih znašala 7,2 %. Rast prometa farmacevtske industrije je spremljal tudi izrazit razvoj njene dobičkonosnosti. Čisti dobiček podjetij v romunski farmacevtski industriji je leta 2018 dosegel skoraj 620 mio EUR, kar je 20 % več v primerjavi z letom 2017 in 162 % nad ravnijo iz leta 2009. V letu 2019 je čisti dobiček presegel 670 mio EUR, za tekoče leto pa naj bi po ocenah dosegel približno 830 mio EUR. Pomemben kazalnik dobičkonosnosti farmacevtske industrije je tudi neto marža (čisti dobiček/promet), ki se je v zadnjih 10 letih izrazito izboljšala, z 2 % v letu 2009 na 4,7 % v letu 2018. Tudi marža Ebitda (Ebitda/promet) se je v istem obdobju povečala s 6 % na 7,3 %.

Vir: Factiva; bne IntelliNews

Več informacij o globalnih trendih na področju farmacije