Državi Albanija in Kosovo sta podpisali sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja za izmenjavo električne energije

četrtek, 08. oktober 2020

Operaterja prenosnih elektroenergetskih sistemov Albanije in Kosova, OST in KOSTT, sta 5. oktobra 2020 podpisala sporazum o ustanovitvi skupne družbe za izmenjavo električne energije. Sporazum sta podpisala izvršni direktor KOSTT Ilir Shala in skrbnik OST Skerdi Drenova. Operater borze električne energije, imenovan ALPEX, bo imel sedež v Tirani.

Že novembra 2017 je bil podpisan memorandum o soglasju za vzpostavitev skupne borze električne energije med Tirano in Prištino, da bi olajšali prodajo in nakup električne energije po tržnih cenah. Postopek za ustanovitev borze se je začel marca 2020, ko je albanska vlada objavila razpis za podjetja, ki bi bila zainteresirana, da postanejo delničarji. Aprila je bil postopek ustavljen zaradi pandemije COVID-19, konec junija 2020 pa so bili izbrani delničarji.

Po navedbah sekretariata Energetske skupnosti, bo borza električne energije v Tirani upravljala kratkoročne trge električne energije v Albaniji in na Kosovu. Vse zainteresirane strani vabijo, da sodelujejo pri čimprejšnji operativnosti podjetja ALPEX, da bi lahko zagotovili povezovanje trgov že v prvi polovici leta 2021.

Kmalu po ustanovitvi in konsolidaciji bo moral ALPEX naročiti storitve za delovanje trga in povezovanje trgov za dan vnaprej. Pričakuje se, da bo ALPEX v prihodnosti razširil svoje storitve tudi na tržni segment znotraj dneva.

Sporazum odpira pot za nemoteno vključevanje Albanije in Kosova v vseevropsko povezovanje trgov. Ustanovitev podjetja ALPEX pa bo zagotovila tudi večjo preglednost in konkurenco na trgu električne energije.
 
 


Viri: Factiva, Newsbase Daily News

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike