Egipt ostaja privlačen farmacevtski trg

torek, 23. avgust 2022
 

Načrt egiptovske vlade za več kot podvojitev deleža zasebnega sektorja v gospodarstvu

Junija 2022 je egiptovska vlada objavila načrte za povečanje zasebnih naložb v ključne strateške sektorje, vključno s farmacevtsko industrijo, saj si prizadeva prestrukturirati gospodarstvo v korist zasebnega sektorja. 
 
Po letih, ko so državna podjetja izrinila zasebne naložbe, je vlada objavila načrt za več kot podvojitev deleža zasebnega sektorja v gospodarstvu. Vlada bo morala zato sprejeti proaktivne ukrepe za omejitev ovir pri dostopu do trga, hkrati pa obravnavati vprašanja, med katerimi najbolj izstopajo obvezno določanje cen, težave pri zagotavljanju surovin za proizvodnjo zdravil in antibiotikov ter zagotavljanje lažjih postopkov za izdajo dovoljenj za zdravila.
 
Prevrednotenje cenovne politike zdravil bo izboljšalo rast prodaje zdravil. Glavni izziv, s katerim se sooča egiptovska farmacevtska industrija, je, da so zdravila še vedno pod nadzorom cen s strani vlade. Poleg tega se cenovna politika ne prilagaja naraščajočim stroškom uvoza surovin in končnega blaga. Postopki javnega naročanja nimajo preglednih meril, pogodbenih pogojev in časovnih rokov, kar dodatno ovira zmožnost podjetij, da načrtujejo in vlagajo v lansiranju novih zdravil na trg.
 
Egipt namerava ponovno preučiti shemo določanja cen zdravil, ki bo pomagala izboljšati lokalno rast prodaje za vse proizvajalce zdravil in razbremeniti pritisk na njihove marže, ki nastane zaradi povečanja stroškov surovin. Poleg tega želi država povečati vlaganja v poenostavitev in hitrejši postopek pridobitve dovoljenj za nova zdravila, kar bo nato pospešilo odobritve medicinskih tehnologij in olajšalo ozka grla pri uvajanju novih zdravil na trg. 
 

Prodaja zdravil naj bi v Egiptu do leta 2026 dosegla 6,9 mlrd USD 

Po napovedih Fitch Solutions naj bi skupna prodaja zdravil na recept in zdravil brez recepta (OTC) do leta 2026 dosegla vrednost 145,6 mlrd EGP (6,9 mlrd USD), do leta 2031 pa 222,1 mlrd EGP (9,5 mlrd USD).
 
Glavno gonilo rasti bo povečana domača proizvodnja generičnih zdravil kot posledica politik lokalizacije. Generična zdravila naj bi po napovedih na egiptovskem trgu do leta 2026 prehitela patentirana zdravila in dosegla 42 % delež v celotni farmacevtski prodaji (v primerjavi s 37 % leta 2020). Tržni delež patentiranih zdravil naj bi se zmanjšal z 48 % v letu 2020 na 44 % v letu 2026. 
 

Uvoz in izvoz farmacevtskih izdelkov

Leta 2021 je egiptovski uvoz farmacevtskih izdelkov znašal 40,1 mlrd EGP (2,6 mlrd USD). 
Uvoz naj bi se v letu 2022 povečal na 45,4 mlrd EGP (2,5 mlrd USD), v letu 2026 pa na 58,4 mlrd EGP (2,8 mlrd USD).
 
Povečal se bo tudi farmacevtski izvoz in sicer v letu 2022 na 4 mlrd EGP (221,3 mio USD) ter na 5,5 mlrd EGP (261 mio USD) v letu 2026.
 

Medicinsko mesto spreminja Egipt v regionalno farmacevtsko središče 

Aprila 2021 je Egipt slovesno odprl Gypto Pharma City, ki je eno največjih farmacevtskih mest na Bližnjem vzhodu, s čimer je poudaril pomen lokalne proizvodnje farmacevtskih surovin in lokalizacijo proizvodnje zdravil proti raku, ki so v celoti izdelana v Egiptu. 

Egiptovska vlada želi prek Gypto Pharma City okrepiti sodelovanje med vlado in zasebnim sektorjem ter Egipt postaviti kot regionalno središče za proizvodnjo zdravil na Bližnjem vzhodu. 

Državni poseg v farmacevtsko industrijo lahko zagotovi dodatno pot za farmacevtska podjetja, da sodelujejo z egiptovsko vlado in povečajo svoj lokalni odtis.
 
Egiptovski farmacevtski trg sestavljajo državna podjetja in podjetja iz zasebnega sektorja, v katerega so vključena večnacionalna podjetja in lokalna podjetja. Številni veliki globalni proizvajalci zdravil, vključno z GlaxoSmithKline in Johnson & Johnson, so vzpostavili močno prisotnost v državi in nameravajo še razširiti svoje proizvodne linije in dejavnosti, da bi izkoristili priložnosti, ki jih ponuja uvedba univerzalnega zdravstvenega varstva v državi.
 
Egiptovski urad za zdravila si je v zadnjih dveh letih od izbruha Covid-19 prizadeval tudi za spodbujanje farmacevtskih družb v zasebnem sektorju. Povečanje vključenosti domačih podjetij v farmacevtsko industrijo bi bilo koristno za sektor, saj bodo možnosti za privabljanje naložb zasebnega sektorja v industrijo večje, če bodo javna podjetja rasla in zagotavljala dobre rezultate.

 
Viri: Middle East & Africa Pharma & Healthcare Insight, Fitch Solutions

 

Preberite še: 


Globalni trendi na področju farmacije

Priložnosti na egiptovskem IT trgu

Priložnosti na egiptovskem trgu


 
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: