Egiptovski trg kmetijskih proizvodov je v zadnjih 5 letih beležil močno rast

četrtek, 06. april 2023
 

Egipt namerava do leta 2024 povečati prispevek kmetijstva na 12 % BDP 

Egiptovski minister za načrtovanje in gospodarski razvoj Hala El-Said je napovedal, da namerava država do leta 2024 povečati prispevek svojega kmetijskega sektorja k BDP na 12 %, poleg tega pa država načrtuje, da bi do leta 2024 povečala kmetijsko proizvodnjo za 30 %.

Egiptovska vlada bo prav tako nadaljevala z izvajanjem svoje strategije trajnostnega kmetijskega razvoja do leta 2030, namenjene posodobitvi egiptovskega kmetijstva in vlaganju v medsebojne povezave med kmetijstvom, vodo, rabo zemljišč, podnebnimi spremembami, oskrbo z vložki ter prehransko varnostjo.

Kmetijstvo je pomemben del egiptovskega gospodarstva in trenutno prispeva približno 11 % BDP države. 

 

Kmetijska proizvodnja je v Egiptu v zadnjih 5 letih doživela močno rast

Približno 90 % kmetijskih zemljišč v Egiptu je puščave, zato je država močno odvisna od namakanja. Kljub temu je kmetijska proizvodnja v zadnjih 5 letih doživela močno rast.

Glede na tržno analizo MarketLine je egiptovski trg kmetijskih proizvodov v letu 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 16,52 mlrd EUR, kar predstavlja 11,5 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2018-2022.

Obseg tržne proizvodnje je v obdobju 2018-2022 rasel po 1,9 % povprečni letni stopnji ter v letu 2022 dosegel skupno 97,7 mio ton.

 

Segmentacija egiptovske kmetijske proizvodnje 

Največji segment egiptovske kmetijske proizvodnje je segment žit, je je v letu 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 5,5 mlrd EUR, kar ustreza 33,2 % celotne vrednosti trga. Segment sladkorja je leta 2022 prispeval prihodke v višini 3,4 mlrd EUR, kar je enako 20,8 % skupne vrednosti trga.

Riž je eden od glavnih žitnih pridelkov, ki se gojijo v Egiptu, in velja za 2. najpomembnejši izvozni pridelek, takoj za bombažem. 

Pšenica je glavni posevek ozimnih žit in 3. najpomembnejša poljščina po zasejanih površinah, sledi ji koruza. 

Sadje, proizvedeno v Egiptu, so predvsem citrusi, ki predstavljajo približno 50 % proizvodnje sadja v državi.
 

Segmentacija kategorij kmetijskih proizvodov v Egiptu (v %, glede na vrednosti v letu 2022)


 
Egipt predstavlja 49,5 % tržne vrednosti kmetijskih proizvodov Bližnjega vzhoda.
 

Geografska segmentacija kmetijskih proizvodov v Egiptu (v % glede na vrednosti v letu 2022)

 

 

Tržne napovedi 

Analitiki napovedujejo, da se bo proizvodnja kmetijskih pridelkov v Egiptu v prihodnjih 5 letih nekoliko upočasnila, napovedna povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2023-2027 pa znaša 7,6 %. V letu 2027 naj bi vrednost egiptovske kmetijske proizvodnje dosegla 23,8 mlrd EUR.

Obseg trga se bo po napovedih v prihodnjih 5 letih povečeval po 1,9 % povprečni letni stopnji ter se v letu 2027 povečal na 107,5 mio ton.

 

Največji konkurenti v egiptovski proizvodnji kmetijskih proizvodov 

V egiptovski proizvodnji kmetijskih proizvodov prevladuje veliko število neodvisnih kmetov in malih kmetov, le nekaj pa je popolnoma integriranih ponudnikov kmetijskih proizvodov, ki so dosegli ekonomijo obsega z vzpostavitvijo več kanalov prihodkov v celotni vrednostni verigi kmetijstva. 
 

Kdo so vodilni konkurenti?

  • Delta Sugar Company je bilo prvo podjetje za sladkorno peso v Egiptu, ustanovljeno leta 1978. Danes ima podjetje letno proizvodno zmogljivost 890.000 ton mešanih sladkornih izdelkov. Podjetje upravlja eno tovarno sladkorja, ki letno proizvede več kot 270.000 ton belega sladkorja. Svoje izdelke ponuja številnim živilskopredelovalnim industrijam.
  • Wadi Group je integrirani ponudnik različnih kmetijskih proizvodov za prehrambno industrijo. Glavni kmetijski proizvodi skupine vključujejo oljčna olja, olive, paradižnik, fižol, kis, kisle kumarice ter krmo za živali. 
  • Dakahlia Sugar Company je eno največjih podjetij na Bližnjem vzhodu, ki pridobiva sladkor iz pese. Glavna poslovna dejavnost skupine je proizvodnja sladkorja iz sladkorne pese ter rafiniranje surovega sladkorja v provinci Daqahlia – Belqas Center. Skupina letno proizvede 300.000 ton sladkorja in 130.000 ton pesne melase.
  • Wakalex je vodilni egiptovski mlin in izvoznik riža z izvozom več kot 150.000 ton na leto. Skupina trguje tudi z drugimi kmetijskimi proizvodi, kot so sladkor, fižol, sezamova semena, zelišča in začimbe.
 
Industrija kmetijskih proizvodov je v tej analizi opredeljena kot  proizvodnje žit, oreškov, oljnic, začimb, sladkorja, stročnic, gomoljnic, zelenjave in sadje.
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
 
Viri: Factiva, MarketLine Industry Profiles

 

Preberite tudi: 

Globalni trendi na področju hrane in pijače

Priložnosti na egiptovskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: