Elektroenergetska družba Črne gore je podpisala sporazum o obnovi edine črnogorske elektrarne na premog, zgrajene leta 1982

četrtek, 11. junij 2020

Državna črnogorska elektroenergetska družba EPCG (Elektroprivreda Crne Gore Nikšić AD) je 9. junija 2020 podpisala sporazum s konzorcijem, ki ga vodi kitajska mednarodna korporacija Dongfang Electric, za prenovo svoje edine elektrarne na premog in zmanjšanje emisij v skladu s standardi Evropske unije.

Kitajsko podjetje, ki je del podjetja Dongfang Electric Corporation Ltd., bo izvedlo projekt v stari, 210 MW termoelektrarni Pljevlja, ki je bila zgrajena leta 1982. Vrednost projekta je ocenjena na 54,4 mio EUR.

Projekt, ki naj bi bil končan leta 2023, bo predvidoma podaljšal tudi življenjsko dobo elektrarne za 30 let. Črna gora bo tako postala prva država v regiji Zahodnega Balkana, ki bo izvedla celovito tehnično in okoljsko sanacijo skoraj 40 let starega objekta.

Ko bo projekt končan, bodo emisije termoelektrarne Pljevlja padle pod meje, ki jih postavljajo črnogorski predpisi in direktive EU. V okviru projekta bo EPCG investirala tudi 20 mio EUR v posodobitev odlagališča pepela.

Ekološka rekonstrukcija vključuje izgradnjo razžveplevalnega sistema, sistema za denitrifikacijo, sistema za čiščenje odpadne vode ter obnovo notranjega sistema za prevoz pepela in žlindre ter pomožne kotlovnice.

Delničarji EPCG so lani odobrili načrt za povečanje vladnega deleža v EPCG na 85,4 % s 76,9 %, potem ko se je največji regionalni lastnik, italijanski A2A, ki ima sedaj 11,9 % delež, odločil za prodajo.

EPCG ima tudi za približno 650 MW instaliranih zmogljivosti v hidroelektrarnah. Podjetje načrtuje, da bo od leta 2020 do leta 2024 v obnovljive vire energije vložilo približno 700 mio EUR, saj država krepi tesnejše vezi z EU.

Viri: Factiva, Reuters

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike