Evropska lesna industrija je v letu 2017 ustvarila 102,6 mlrd EUR prihodkov

sreda, 25. julij 2018

Evropska lesna industrija je zelo nestanovitna in težko konkurira velikim trgom kot je Kitajska, ki lahko prodaja svoje izdelke po nižji ceni. V letu 2017 je evropska lesna industrija ustvarila prihodke v višini 102,6 mlrd EUR in je v obdobju 2013-2017 upadala po -2,4 % skupni letni stopnji rasti (CAGR). V Nemčiji je lesna industrija v zadnjih petih letih upadala po -3,1 CAGR in dosegla vrednost 13,2 mlrd EUR.

Nekoliko manjša je lesna industrija Združenega kraljestva, ki je v letu 2017 ustvarila 6,2 mlrd EUR prihodkov, CAGR za zadnjih pet let pa je dosegel 1,2 %. Največji trg evropske lesne industrije je Rusija, ki je v letu 2017 ustvarila 22,3 % celotne vrednosti evropske industrije. Šibak rubelj v Rusiji je v zadnjih letih povzročil večji izvoz, predvsem v Azijo. Vse ostale evropske države so v letu 2017 ustvarile manj kot 15 % celotne vrednosti trga, kar pomeni, da je lesna industrija v Evropi precej fragmentirana.

Volumensko je evropska lesna industrija v zadnjih petih letih rasla po 1,8 % CAGR in v letu 2017 dosegla obseg 824,1 mio m3. Rast obsega je bila zmerna, kljub zmanjšanju vrednosti industrije. Cene surovin se zmanjšujejo na svetovni ravni in so zaradi konkurence nizke, še posebej iz azijsko-pacifiške regije.

Največji segment evropske lesne industrije je segment industrijskega okroglega lesa. Segment je v letu 2017 ustvaril vrednost 41,9 mlrd EUR, kar predstavlja 40,8 % celotne vrednosti industrije. Segment lesenih plošč je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 26,8 mlrd EUR ali 26,1 % celotne vrednosti industrije. V zadnjem času je bilo v Evropi največje povpraševanje po lesu za gradbeništvo, saj so bilo zgrajene veliko infrastrukture in novih stanovanjskih zgradb. Nekoliko manj povpraševanja je po lesu za gorivo.Ta segment je v letu 2017 ustvaril le 8,1 % vrednosti industrije.

Tudi za obdobje 2018-2022 analitiki napovedujejo negativno rast evropske lesne industrije, ki naj bi upadala po -2,4 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 83 mlrd EUR. Nemška lesna industrija bo v prihodnjih petih letih po napovedih upadala po -2,6 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 10,5 mlrd EUR, lesna industrija Združenega kraljestva pa bo v napovedanem obdobju po napovedih rasla po 0,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 5,7 mlrd EUR. Vrednost evropske lesne industrije bo še naprej upadala, saj se cene znižujejo, povpraševanje pa se seli v Azijsko-pacifiško regijo. Lesna industrija v Rusiji, Nemčiji, Franciji in Italiji bo po napovedih v prihodnjih petih letih predvidoma utrpela izgubo.

Vir: MarketLine

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije