Evropski trg gnojil bo leta 2027 dosegel 8,4 mlrd USD

četrtek, 12. maj 2022
 

Vrednost evropskega trga gnojil bo leta 2027 dosegla 8,4 mlrd USD

Analitiki Research and Markets napovedujejo, da se bo evropski trg gnojil do leta 2027 povečeval po 7,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2027 dosegel vrednost 8,4 mlrd USD.

V Evropi je industrija gnojil razvila in dala prednost konceptu upravljanja proizvodov in hranil. Poleg tega industrija postavlja standarde za okoljski odtis posameznih izdelkov in optimizira uporabo gnojil za zmanjšanje negativnih vplivov.

Evropska industrija gnojil je v zadnjih 5 letih zelo konkurenčna. Veliko evropskih proizvajalcev gnojil deluje na svetovnem trgu in med celinami trguje v velikih količinah.

Globalna prisotnost ter znanje in rešitve za pridelke dajejo proizvajalcem dober položaj za razširitev sodelovanja z živilsko industrijo. Poleg tega so potrošniki pripravljeni plačati za kakovost in trajnost vedno več, kar dodatno povečuje povpraševanje po gnojilih v Evropi.

Vladna pomoč, povezana z naraščajočo ozaveščenostjo o pozitivnem vplivu uporabe organskih gnojil na zdravje ljudi in kakovost tal, je spodbudila rast evropske industrije gnojil. Poleg tega strogi predpisi o izkoriščanju sintetičnih gnojil ustvarjajo donosne možnosti rasti za konkurente na trgu.
 

Dušik predstavlja pomemben delež celotnega trga gnojil v Evropi

Evropski trg gnojil obsega 3 primarna gnojila, dušik, fosfat in pepeliko. Vsa 3 gnojila imajo najpomembnejšo in komplementarno vlogo v ekološki pridelavi rastlin.

Najpomembnejše gnojilo od teh treh je dušik, ki predstavlja pomemben delež celotnega trga gnojil. Proizvodnja dušikovih mineralnih gnojil temelji na tehnologiji, stari že približno 100 let.

Trg zmogljivosti fosfatnih in kalijevih gnojil se večinoma širi znotraj EU. Analitiki pričakujejo, da bo industrija fosfata in kalija s svojo proizvodnjo znatno izboljšala energetsko učinkovitost. Številna podjetja so na točki, ko bo kakršna koli prihodnja naložba v trenutno tehnologijo povzročila mejne izboljšave učinkovitosti zgoraj omenjenih gnojil.
 

Vpliv pandemije COVID-19 na evropski trg gnojil

Vpliv pandemije COVID-19 na trg gnojil v Evropi je bil zaradi prednostnega statusa blaga minimalen. Vendar so motnje v dobavni verigi zaradi trgovinskih omejitev močno prizadele dobavo gnojil na evropski trg. Leta 2021 sta uvedba cepiva in zmanjšanje motenj dobavne verige pomagala pri širitvi evropskega trga gnojil, ki je v letu 2021 dosegel vrednost 5,5 mlrd USD. 
 

Največji konkurenti evropske industrije gnojil

Evropski trg gnojil je dokaj razdrobljen. Na njem delujejo številne globalne družbe, kot so Yara International ASA, Eurochem in Achema.
Ključni konkurenti sklepajo namenska partnerstva za povečanje donosa in prihodka kmetov ter doseganje ogljične nevtralnosti. Zaradi hitre rasti digitalnega kmetijstva vse več multinacionalk in novoustanovljenih podjetij veliko vlaga v digitalne platforme.
 

Največja podjetja na trgu

 
 
 
Viri: Factiva, Research and Markets
 

Preberite še:


Visoke cene plina prizadele evropsko proizvodnjo gnojil

Vojna v Ukrajini še poslabšuje svetovno pomanjkanje gnojil

Globalni trendi na področju kemične industrije