Farmacevtski izdelki podpirajo rast danske industrijske proizvodnje

torek, 11. april 2023
 

Danska farmacevtska industrija še vedno raste, medtem ko se je aktivnost v drugih panogah upočasnila  

Farmacevtski izdelki so v začetku leta 2023 še naprej poganjali industrijsko proizvodnjo na Danskem, medtem ko se je aktivnost v drugih panogah upočasnila. Dansko gospodarstvo je trenutno v blagem upadu in za letos EIU napoveduje zmerno, 0,8 % letno rast BDP.

Februarja 2023 se je skupna proizvodna povečala za 3,7 % na mesečni ravni ter za 19,9 % na letni ravni.

Industrijska proizvodnja je še vedno močna zaradi farmacevtskih izdelkov. Celotna proizvodnja se je na Danskem v zadnjih 3 mesecih glede na prejšnje trimesečno obdobje povečala za 10,4 %, pri čemer je farmacevtska industrija odgovorna za 8 odstotnih točk rasti.

Proizvodnja v danskih industrijskih panogah se upočasnjuje z različnimi hitrostmi. To je trend, ki se je začel v drugi polovici lanskega leta. Aktivnost zunaj farmacevtske panoge se umirja in februarja je polovica od 12 danskih panog zabeležila mesečno krčenje proizvodnje, v 9 panogah pa je proizvodnja upadla na trimesečni ravni.

Brez farmacevtskih izdelkov se je danska proizvodnja februarja 2023 zmanjšala za -0,8 % na mesečni ravni, v trimesečnem obdobju pa za -3,3 %.

EIU za letos napoveduje upad danske industrijske proizvodnje v višini -2,5 %.
 

Priložnosti na danskem farmacevtskem trgu

Danski farmacevtski trg je majhen v primerjavi s trgi njenih zahodnoevropskih sosed, a je zaradi visokih javnih izdatkov države za zdravstvo, urejenega zakonodajnega okolja ter stabilnega in preglednega poslovnega okolja privlačen za tuja farmacevtska podjetja.

Na Danskem se nahajajo velika farmacevtska podjetja, kot so Novo Nordisk, LEO Pharma in Lundbeck, pa tudi številna biotehnološka podjetja z močnim položajem na področju raziskav in razvoja.Danska ima dolgo tradicijo tesnega sodelovanja z ustanovami za temeljne raziskave, z akademskimi in komercialnimi raziskovalci ter z visokokvalificiranimi podjetji.

Po poročilu zdravstvenega varstva Danske država vlaga 5,6 mlrd EUR v 16 novih bolnišničnih projektov do leta 2025. Namen naložb je posodobiti približno 1/3 trenutnih danskih bolnišničnih zmogljivosti, predvsem prek javno-zasebnih partnerstev.
 

Velikost trga, izvoz, uvoz in napovedi

Leta 2022 je po ocenah Fitch Solutions celotna farmacevtska prodaja na Danskem dosegla 29,2 mlrd DKK (3,92 mlrd EUR), kar predstavlja 6,3 % medletno povečanje.

Po napovedih naj bi danski farmacevtski trg v naslednjih 5 letih rasel po 3,1 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2026 dosegel vrednost 31,9 mlrd DKK (4,28 mlrd EUR), v letu 2031 pa 36,5 mlrd DKK (4,9 mlrd EUR).

Prodaja patentiranih zdravil predstavlja 55 % skupne tržne vrednosti, pri čemer generična in OTC zdravila predstavljajo 36 %, oziroma 9 %.
V prihodnjih 5 letih naj bi prodaja generičnih zdravil rasla več kot dvakrat hitreje kot prodaja patentiranih zdravil.

Uvoz farmacevtskih izdelkov se je leta 2022 povečal za 11,3 % na 44,1 mlrd DKK (5,92 mlrd EUR).

Po napovedih se bo uvoz farmacevtskih izdelkov v naslednjih 5 letih povečeval po 9,4 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegel 62,2 mlrd DKK (8,36 mlrd EUR).

Izvoz farmacevtskih izdelkov se je leta 2022 povečal za 8,3 % na 130 mlrd DKK (17,47 mlrd EUR). Po napovedih bo farmacevtski izvoz v naslednjih 5 letih rasel po 8,1 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegel vrednost 177,3 mlrd DKK (23,83 mlrd EUR).

Vrednosti DKK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri: Factiva, IHS Markit, EIU, Fitch Solutions

 

Preberite še: 


Globalni trendi na področju farmacije

Priložnosti na danskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: