Finska je nosilec evropskega pilotnega projekta DataBio za trajnostno gozdarjenje

sreda, 07. november 2018

Finski tehnični raziskovalni center "VTT Technical Research Centre", finski Center za gozdove, MHG Systems in Senop so se združili v skupnem projektu, da bi pospešili evropsko bioekonomijo s pomočjo "Big data" tehnologij, ki temeljijo na posnetkih iz zraka, satelitskih posnetkih ter javno dostopnih podatkih o gozdovih finskega Centra za gozdove.

Cilj evropskega podatkovnega projekta bioekonomije (DataBio) je razvoj novih trajnostnih načinov uporabe gozdnih, kmetijskih in ribiških virov ter obveščanje nosilcev odločanja in proizvajalcev v realnem času. V okviru projekta DataBio se izvaja 26 pilotnih projektov bioekonomije v 17 evropskih državah. Finski konzorcij je odgovoren za potek teh piletnih projektov, katerih cilj je, med drugim, olajšati zbiranje in izmenjavo podatkov v celotni verigi dodane vrednosti.

Ena od inovacij finskega konzorcija je edinstven koncept, ki temelji na gozdarskih standardih in lastnikom zemljišč in gozdarskim podjetjem omogoča zbiranje podatkov o gozdovih z uporabo pametnega telefona. Te podatke potem s pomočjo aplikacije imenovane Wuudis, posredujejo finskemu Centru za gozdove.

Storitev Wuudis, z njo povezano mobilno aplikacijo ter standardizirani koncept podatkov o gozdnih virih, je mogoče enostavno razširiti tudi v druge države. Mobilna aplikacija se lahko uporablja tudi za spremljanje učinkov neurja, snega, škodljivcev, bolezni in podobno. Razvijalci te rešitve so trenutno že v pogovorih s potencialnimi uporabniki v Španiji in Afriki. Na Finskem so prav tako razvili tudi koncept storitve, ki temelji na popisu gozdov s pomočjo dronov.

Vir: Esmerk Finnish News

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije