Finska lesna industrija v letu 2017

sreda, 21. marec 2018

Po podatkih Finskega inštituta za naravne vire je vrednost finskega izvoza lesne industrije leta 2017 znašala 12,13 mlrd EUR. Vrednost izvoza žaganega lesa in vezanih plošč se je povečala za 5 % v primerjavi z letom 2016. Za enak odstotek se je povečala tudi vrednost izvoza izdelkov iz celuloze, medtem ko se je izvozna vrednost kartona povečala za 6 %. Vrednost izvoza papirja se je zmanjšala za 9 %, vrednost izvoza predelanih izdelkov iz papirja in kartona pa se je v letu 2017 zmanjšala za 1 %.

Finska je v letu 2017 uvozila 8,62 mio m3 lesa, kar je 12 % manj kot leto poprej. Najbolj se je zmanjšal uvoz celuloze in sicer za 18 % na 4,84 mio m3. Uvoz lesa je decembra 2017 znašal 0,55 mio m3, kar predstavlja najmanjši mesečni obseg uvoza v letu 2017.

V letu 2017 so bili na Finskem realni donosi naložb v proizvodnjo lesa v zasebnih gozdovih 6,3 %, kar je za 2 % več kot leta 2016 in za 4 % več od povprečja zadnjih petih let.

Bruto dohodek lastnikov gozdov na Finskem je leta 2017 znašal 2,17 mlrd EUR. Dohodek zasebnih lastnikov neindustrijskih gozdov je znašal 1,86 mlrd EUR, dohodek industrije in države pa 0,31 mlrd EUR. Dohodki so se v primerjavi z letom 2016 povečali za skoraj 100 mio EUR, medtem ko je dobiček  realno ostal na isti ravni. Dohodki so bili v letu 2017 za 8 % višji od desetletnega povprečja. Dohodki lastnikov neindustrijskih zasebnih gozdov so bili višji za 11 %, v industriji in državnih gozdovih pa za 7%.

Vir: Esmerk Finnish News

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije