Gecex odobril vključitev trajnega 10-odstotnega znižanja TEC v brazilsko zakonodajo

petek, 26. avgust 2022

Izvršni upravni odbor (Gecex) zunanjetrgovinske zbornice (Camex) Ministrstva za gospodarstvo je 17. avgusta 2022 odobril resolucijo, s katero se v brazilsko zakonodajo vključi sklep Sveta skupnega trga Mercosurja (CMC) o 10-odstotnem znižanju stopenj skupne zunanje tarife (Tarifa Externa Comum, TEC) za večino tarifnih skupin, ob upoštevanju izjem, ki že obstajajo v bloku. Resolucija, ki bo začela veljati 1. septembra, ne spreminja stopenj uvoznih davkov, ki jih uporablja Brazilija, saj so že znižane za 20 % v primerjavi s trenutno veljavno TEC.

Ukrep velja za približno 80 % tarif in je prvo široko znižanje skupne zunanje tarife, ki se izvaja v okviru Mercosurja od njegove ustanovitve.

Odločitev CMC – objavljena na sestanku julija v Paragvaju – si prizadeva za vzpostavitev učinkovitejše tarifne strukture za razširitev vključevanja držav Mercosurja v mednarodno trgovino, poleg povečanja konkurenčnosti in povezovanja gospodarstev bloka.
 

Posodobitev TEC

Brazilija je že uvedla dve 10-odstotni znižanji uvoznega davka. Eno novembra 2021 in drugo maja 2022, ki sta začasni  (do 31. decembra 2023) in izjemni zaradi potrebe po ublažitvi učinkov šokov v ponudbi, ki sta jih povzročila pandemija in konflikt med Rusijo in Ukrajino in brazilskim gospodarstvom.

Z julijsko odločitvijo je CMC omogočil horizontalno znižanje TEC za 10 % za vse države Mercosurja, s čimer je del znižanj tarif, ki jih je Brazilija že izvedla, postal trajen. Dodatno 10-odstotno znižanje, ki ga je Brazilija uvedla maja 2022, bo torej ostalo v veljavi do konca leta 2023. Pogajanja se nadaljujejo v ustreznih instancah bloka, da bi si prizadevali za širšo in globljo posodobitev njegove strukture.

Brazilija meni, da je posodobitev TEC eden od stebrov strategije za spodbujanje večje vključenosti države v mednarodno trgovino, vzporedno z izboljšanjem poslovnega okolja, širitvijo mreže trgovinskih sporazumov in zmanjšanjem ne-carinske ovire v trgovini.
 

Kolesarji in hrana

Drug ukrep, ki ga je odobril Gecex, je bila vključitev sedmih kod Mercosurjeve skupne nomenklature (NCM) na seznam izjem skupne zunanje tarife (LETEC), vključno z zračnimi blazinami za zaščito motoristov, sirotkinimi beljakovinami in prehranskimi dopolnili. Z vključitvijo v Letec bodo uvozne carine na te artikle – te so bile od 11,2 % do 35 % – s 1. septembrom izničene oziroma znižane na 4 %.
 

Trgovinska zaščita

Na področju trgovinske zaščite se je Gecex odločil uporabiti protidampinško dajatev na izvoz citronske kisline ter soli in estrov citronske kisline s poreklom iz Kolumbije in Tajske v Brazilijo ter na izvoz etilen glikol monobutil etra s poreklom v Brazilijo v Franciji. V primeru izvoza teksturiranih sintetičnih poliestrskih filamentov s poreklom iz Kitajske in Indije v Brazilijo je bil zaradi javnega interesa uporabljen protidampinški ukrep s takojšnjo opustitvijo za eno leto z možnostjo podaljšanja le enkrat za isto obdobje.
 

Konsolidirane stopnje

Nazadnje je Gecex odobril prilagoditve Resolucije Gecex št. 272 iz leta 2021 za pojasnitev tarifnih koncesij, ki izhajajo iz zavez v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO). Sprva ukrep zajema stopnje uvoznih davkov za 48 oznak skupne nomenklature Mercosurja, ki so del Priloge II zgoraj omenjenega standarda Gecex. Tako imenovane »konsolidirane tarife« so najvišje meje uvoznega davka, ki se jih je vsaka članica organizacije zavezala uporabljati za uvoz iz drugih držav članic STO. Odobrena resolucija torej omogoča, da so stopnje uvoznega davka, ki se dejansko uporabljajo, bolj pregledne za izvajalce zunanje trgovine, da se upoštevajo omejitve, o katerih se je Brazilija pogajala v STO.Vir: www.gov.br

Pripravila:

Mateja Perovšek Ciuchini
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ
e-mail: info@slobraz.com.br

 

Preberite tudi:


Dajatve v Braziliji

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini