Glavni trendi, ki vplivajo na globalne dobavne verige v 2022

torek, 05. april 2022

KPMG je objavil članek o ključnih trendih, ki vplivajo na globalne dobavne verige v letu 2022 in strategije, ki jih uvajajo vodilne organizacije, da bi vzpostavile odpornost in agilnost.
 

Motnje v logistiki 

Nenehne globalne logistične motnje, ki izhajajo še iz pandemije COVID-19, še naprej vplivajo na podjetja in potrošnike, saj je pretok potrošniškega blaga na ključne trge, kot so Severna Amerika in Evropa, Jugovzhodna Azija in Indija, omejen zaradi nenehnega zapiranja večjih svetovnih pristanišč in letališč, večinoma na Kitajskem, v Južni Koreji in ZDA.

Tudi ob predpostavki, da se te motnje končajo in se pomorski ter letalski tovorni transport vrneta nazaj na ravni pred pandemijo, bo verjetno trajalo še nekaj časa, preden se bodo stvari vrnile v normalno stanje. V vmesnem času KPMG pričakuje višje cene (saj se visoki stroški prevoza prelagajo na potrošnika) in daljše dobavne roke, predvsem za uvožene izdelke. Daljše čakalne dobe bodo tudi pri servisiranju in vzdrževanju izdelkov.

Vlade in vodilni strokovnjaki v posameznih panogah si prizadevajo opredeliti strategije, ki krepijo odpornost in povečujejo domače zmogljivosti, s čimer postajajo države manj odvisne od regionalnih in globalnih dobavnih verig. Podjetja bi si morala prizadevati za preoblikovanje alternativnih tokov dobavne verige, zmogljivosti shranjevanja zalog bližje svojim strankam in določiti, kako izboljšati čas dobave in vračila blaga.
 

Zamude v proizvodnji 

Zamude v proizvodnji so med pandemijo COVID-19 postale stalnica. Proizvajalci si prizadevajo za omejeno ponudbo ključnih proizvodov in logističnih zmogljivosti, kar ima za posledico prazne police in dolge dobavne roke. Industrija ocenjuje in vlaga v svoje dolgoročne strategije dobavne verige, s čimer utira pot novemu normalnemu stanju po pandemiji.
Blaženje nedosledne ponudbe s prekomernimi zalogami po najnižjih nabavnih stroških je že postalo preteklost. Proizvajalci najprej ocenjujejo tveganje kot ključno točko odločitve pri razvoju svoje dobavne verige.
 

Prekomerno zanašanje na omejeno število tretjih oseb 

Kljub tveganju ima veliko podjetij močne odnose z enim glavnim dobaviteljem, eno veliko stranko, enim izvoznim trgom in z le nekaj partnerji v dobavni verigi. Po pandemiji se je mnogo podjetij začelo zavedati, da morajo bolje poskrbeti za svoje dobavne verige in opredeliti alternativna trgovinska partnerstva.

Podjetja lahko svoje dobavne verige naredijo bolj agilne in odporne, če sodelujejo s ponudniki, ki ponujajo nove zmogljivosti kot storitev. Nove tehnologije (trgovalni sistemi, zmogljivosti načrtovanja in analitike itd.) in dodatne logistične zahteve, ki so na voljo kot rešitve za spremenljive stroške in ne kot dolgoročni fiksni režijski stroški, zagotavljajo večjo prilagodljivost in boljši nadzor stroškov. Rezultati lahko ustvarijo bolj raznoliko in okrepljeno dobavno verigo z večjim potencialom za zmanjšanje tveganj in stroškov v prihodnosti.
 

Podvojitev naložb v tehnologijo 

Začetne naložbe, ki so jih v zadnjih 18 mesecih izvedla številna podjetja, so bile usmerjene v avtomatizacijo ključnih vozlišč v dobavni verigi, vključno s trgovinami, skladišči, proizvodnimi objekti in celo poslovnimi zgradbami podjetij. V letu 2022 KPMG pričakuje pospešeno raven naložb, saj si podjetja prizadevajo izboljšati kritične zmogljivosti načrtovanja dobavne verige s sprejetjem naprednejših digitalnih orodij, kot so kognitivno načrtovanje in napovedna analitika, ki jih poganja umetna inteligenca, ter dodajanjem večje integritete in vidnosti v varno oskrbo verige z uporabo naprednih tehnologij sledenja in blockchain tehnologijo.

Številni upravljavci dobavne verige imajo trenutno težave zaradi pomanjkanja prepoznavnosti v njihovih razširjenih dobavnih verigah, saj je znotraj razširjene verige zelo veliko vozlišč in udeležencev. Vodilne organizacije uporabljajo napredne tehnologije za znatno izboljšanje prepoznavnosti in s tem postanejo veliko bolj odzivne na velike motnje in variabilnost znotraj svojih domačih, regionalnih in globalnih dobavnih verig.
 

Cene blaga 

Danes je ključno, da imajo strokovnjaki za dobavno verigo in javna naročila veliko več znanja o blagu in niso zgolj le pogajalci. Globlje razumevanje blaga pomaga pri izkoriščanju potrebnih vzvodov in razumevanju prave cene nakupa.
Preglednost porabe ostaja slaba. Čeprav je cena blaga znana, pa podrobna razčlenitev cene glede na materialno komponento, odpadke, konverzijo, delo in dodano premijo, pogosto ni opredeljena.

Da bi to premagali, se organizacije osredotočajo na digitalno preobrazbo in tehnologijo, ki omogoča nemoten pretok informacij po vrednostni verigi, kar zagotavlja hitrejše odločanje. Organizacije izkoriščajo orodja za analizo porabe in programske pakete, da povečajo vidnost, kje, kako in kdaj porabijo. Konsolidacija porabe omogoča izboljšan nakupni vzvod in pogajalsko moč, ki pomaga pri doseganju vrednosti ali spodbujanju izboljšav. Konsolidacija porabe pogosto deluje kot predhodnik konsolidacije prodajalcev in segmentacije ESG, ter pomaga zmanjšati razlike v kakovosti in cenah za isto vrsto izdelka/storitve v različnih območjih.
 

Delovna sila in delo 

Obdobje COVID-19 je prineslo številne negotovosti, pomanjkanje na trgu dela pa je za številne panoge še dodatno otežkočilo okrevanje po pandemiji. Primanjkuje tako števila delavcev kot znanja. Poleg delovnih omejitev pa obstaja še več drugih dejavnikov, ki niso povezani s pandemijo in bi jih morale organizacije preučiti, da bi ublažile težave, povezane z osebjem.

Začetek nove tehnologije je bistveno spremenil način delovanja oskrbovalnih verig po vsem svetu. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni, zaradi česar se dobavne verige spreminjajo in razvijajo hitreje. Sodobno poslovanje je usmerjeno v tehnologijo in inovacije, posledično pa postajajo dobavne verige vse bolj kompleksne. Nove tehnologije potrebujejo delavce s pravimi veščinami in zmožnostmi. Zato dobavna veriga in proizvodni postopki za ohranitev in rast potrebujejo mešanico tako fizičnih kot tehnoloških veščin.
 

Kako naprej? 

  • Operacije morajo biti dovolj prilagodljive in odporne, da se lahko v realnem času prilagajajo spremembam trgovinskih tokov, novim predpisom, vplivom COVID-19, podnebnim spremembam, trgovinskim napetostim in drugim geopolitičnim gibanjem.
  • Tehnologijo je treba učinkovito uporabiti za zmanjšanje operativnih stroškov, zagotavljanje prepoznavnosti in diverzifikacijo načina zadovoljevanja potreb strank.
  • Pomembna je zmožnost prilagajanja digitalnim operacijam in spodbujanje učinkovitih izboljšav na podlagi podatkov.
  • Upravljanje voznega parka in omrežja dobavne verige bi se moralo slediti vse večjim zahtevam strank.
  • Sodelovanje in partnerstva z dobavitelji ter stalno spremljanje tveganja, so potrebni za odpravo tveganja dobavne verige.
  • Da bi odpravila togost, bi se morala podjetja osredotočiti na izgradnjo mreže zaupanja vrednih partnerjev (strank, partnerjev v dobavni verigi in dobaviteljev), ki bodo pomagali obvladovati motnje in podpirati neprekinjeno poslovanje. Gojenje odporne dobavne verige pomeni, da je lahko organizacija boljša pri predvidevanju, reagiranju in načrtovanju in omogoča medfunkcijsko integracijo in sodelovanje s svojim ekosistemom partnerjev.


    
Viri: Factiva, BusinessWorld
 

Preberite še:

 
Globalni trendi na področju transporta in logistike
 
Lockdown v Šanghaju bo povečal stroške prevoza
 
Vpliv rusko-ukrajinske vojne na globalni kontejnerski promet