Globalni turizem je lani izgubil 935 mlrd USD prihodkov

torek, 05. januar 2021

Svetovna turistična industrija je lani zaradi pandemije COVID-19 izgubila približno 935 mlrd USD prihodkov, je ocenil odbor za turizem in letalstvo egiptovskega združenja mladih podjetnikov. To je več kot 10-krat več kot leta 2009, ko je turizem prizadela svetovna gospodarska kriza.

V svojem letnem poročilu o uspešnosti turističnega sektorja na lokalni in mednarodni ravni, je odbor opozoril, da se je število mednarodnih prihodov turistov po vsem svetu v prvih 10 mesecih leta 2020 zmanjšalo za 72 %, kar pomeni 900 mio manj turistov med januarjem in oktobrom leta 2020.

Število mednarodnih prihodov se je po oceni v celotnem letu 2020 zmanjšalo za 70 % do 75 %. Prihodov turistov je bilo za 1 mlrd manj, izguba mednarodnih prihodkov od turizma pa je za celo leto ocenjena na 1,1 trln USD. Tako velik padec turističnega sektorja bo po oceni povzročil gospodarsko izgubo v višini 2 trln USD svetovnega BDP.

Turizem v Azijsko-pacifiški regiji, ki jo je vpliv pandemije najprej prizadel, in je doslej imela najvišjo raven potovalnih omejitev, se je v prvih 10 mesecih leta 2020 skrčil za 82 %. Bližnji vzhod je zabeležil 73 %, Afrika pa 69 % padec, piše v poročilu.

Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet se je mednarodno povpraševanje po letalskih potniških prevozih med januarjem in oktobrom 2020 zmanjšalo za 74 %, kar sovpada z upadom števila mednarodnih prihodov turistov v istem obdobju. Poleg tega se je mednarodni potniški promet, merjen v prihodkih potniških kilometrov, lani oktobra medletno zmanjšal za približno 88 %, kar je slabše v primerjavi s preteklimi mesec leta 2020, ko so zabeležili 85 mlrd USD izgube.

Po uradnih statističnih podatkih je Egipt leta 2019 zabeležil 13 mio mednarodnih prihodov turistov, leta 2020 pa se je število znižalo za približno 69,5 %. Ta padec je močno vplival na prihodke turističnega sektorja v državi, saj so se ti v letu 2020 znižali za 67,2 %, potem ko so leta 2019 znašali 13 mlrd USD.

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) pričakuje ponovno okrevanje mednarodnega turizma šele v drugi polovici leta 2021. Okrevanje naj bi se nadaljevalo tudi v letu 2022, ko se bodo potovalne razmere spet normalizirale. Kljub temu pa lahko po ocenah še vedno traja od 2,5 do 4 leta, da se bo globalni turizem povrnil na raven leta 2019.Viri: Factiva, Arab Finance

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma