Gospodarska delegacija na Madžarsko, Budimpešta, 3. december 2019

ponedeljek, 28. oktober 2019
Datum: 3. december 2019, od 13.30 do 18.00 ure
Kraj: Budimpešta, Madžarska

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija ter z Gospodarsko zbornico Madžarske, 3. decembra 2019 v Budimpešti, organizira poslovni forum in individualne sestanke med slovenskimi in madžarskimi podjetji.


Dogodek, ki se bo odvijal v Budimpešti, je rezultat prizadevanj za poglobitev poslovnih odnosov s šesto najpomembnejšo trgovinsko partnerico Slovenije. Srečanja so namenjena vzpostavitvi novih kontaktov in krepitvi že obstoječih, vzpostavljanju izvozno/uvoznih poslov, iskanju novih poslovnih priložnosti in pridobivanju informacij o poslovnem okolju Madžarske.

Poleg vnaprej pripravljenih individualni sestankov bodo imela slovenska podjetja možnost neformalnih pogovorov z ostalimi vabljenimi udeleženci, med drugim tudi s slovenskimi podjetji, ki že imajo svoje podružnice na Madžarskem, ter predstavniki nekaterih madžarskih institucij, ki so lahko koristni pri navezovanju novih poslovnih kontaktov na Madžarskem.

Individualnih pogovorov se bodo lahko udeležila vsa prijavljena podjetja, ki bodo oddala svoj profil preko spletne prijavnice, najkasneje do petka, 8. novembra 2019. V sodelovanju s partnerji v Budimpešti bomo na podlagi oddanega profila poiskali primernega sogovornika za individualne pogovore.

Poslovna konferenca in b2b razgovori bodo potekali na Gospodarski zbornici Madžarske (naslov: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Centre, 1 nadstropje).

Udeležbo v delegaciji potrdite najkasneje do 8. novembra 2019.

Dodatne informacije in prijave

***
Sofinanciranje stroškov udeležbe vašega podjetja v delegaciji:
Mala, mikro in srednje velika podjetja imajo možnost sofinanciranja stroškov aktivnosti vezanih na udeležbo na obravnavanem dogodku, do višine 60 % upravičenih stroškov v okviru spodbud Slovenskega podjetniškega sklada. Dodatne informacije: Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino: vavcer@podjetniskisklad.si.

Več informacij o poslovnem okolju Madžarske